ADY AMIN’NY TSIFANJARIANTSAKAFO ANY ATSIMO.

Nanainga omaly 11 Oktôbra 2020, teny amin’ny tokotanin’ny HJRA, hihazo ireo faritra any Atsimo izay tena iharan’ny tranga tsifanjariantsakafo, ireo mpiasan’ny Ministeran’ny Fahasalamambahoaka miisa 30 ( 15 Dokotera, 15 Paramedy), hanatanteraka ireo paikady isankarazany hamongorana ity tranga ity, ambany fiahian’ireo Tale 5 izay hanaramaso ny asa miandry.Faritra dimy ( Ampanihy , Tsihombe, Beloha, Ambovombe , Amboasary ) no hidinan’izy ireo, ary aharitra 21 andro izany.

Tonga nanome toromarika sy fanamarihana amin’ny fomba hanatanterahana ireo asa goavana miandry, Andriamatoa Ministra, ary notsipihany tamin’izany ny mahasarobidy sy zavadehibe ny paikady izay entina iadiana amin’ny tranga tsifanjariantsakafo any Atsimo izay tokony ho foanana tanteraka.

Teo ampamaranana dia nitsodrano sy nankahery ny amin’ny ahatombanana antsakany sy andavany ny asa izay ho tanterahan’ireo mpiasan’ny fahasalamàna hidina iantsehatra any ny Fahasalamambahoaka.

Loharanom-baovao : MINSANP

1/5 Lire la suite ...
ADY AMIN’NY COVID-19 : MASKA 100.000 ISA AVY AMIN’NY MASOIVOHO KOREANA TATSIMO.

Tsy manao ambanin-javatra ny ady amin’ny « Covid-19 », ny Fitondram-panjakana Malagasy sy ny Ministeran’ny Fahasalamamam-bahoaka ary ireo Mpiaramiombonantoka aminy. Porofon’izany, maska na arotava miisa 100.000 no natolotry ny Masoivoho Koreanina Tatsimo izay miasa sy...

2/5 Lire la suite ...
FIZARANA ANDIANY FAHAROA NY « VATSY TSINJO »

Fizarana andiany faharoa izay nandraisan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka anjara. Tonga nijery ifotony sy nanara maso ny fizotrin’ny fizarana ireto vatsy ireto ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Profesora Hanitrala Jean Louis RAKOTOVAO, niaraka tamin’ny solombavam-bahoaka voafidy teto...

3/5 Lire la suite ...
NY FIFAMINDRAM-PITANTANANA TEO @ MINISTERAN’NY FAHASALAMAM-BAHOAKA

Notanterahina ny 21 Aogositra 2020, ny fifamindram-pitantanana teo amin’i Profesora RAKOTOVAO Hanitrala Jean Louis, Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka vaovao, sy Pr Ahmad AHMAD, Minisitry ny fahasalamam-bahoaka teo aloha.Tamim-pirahalahiana tanteraka no nanatanterahana izany.

Nambaran’Andriamatoa...

4/5 Lire la suite ...
RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE SURVEILLANCE SANITAIRE.

Dans le cadre du renforcement du réseau de surveillance sanitaire dans cinq pays : Madagascar, Comores, La réunion, Maurice, Seychelles. Une formation d’épidémiologistes de terrains est prévue, 20 participants issues de Districts à sélectionner prochainement seront formés pour...

5/5 Lire la suite ...
FIFANINANANA SEKOLY MIADY AMIN NY TAZOMOKA.

Notanterahana ny 8 Nôvambra 2019, tao amin’ny efitrano fivorian’ny INSPC Mahamasina ny fanolorana lokan’ireo sekoly mendrika tamin’ny fifaninanana « SEKOLY MIADY AMIN NY TAZOMOKA ». sekoly miisa 37 tamin’ireo 200 nandray anjara no notolorana fanomezana izay nahitana...

Calendrier

octobre 2020 :

Rien pour ce mois

septembre 2020 | novembre 2020

Agenda 2018

Pas d'évènements à venir

Documents à télécharger

DECISION N° 150 - MSANP/SG/INSPC/DG

DECISION N° 150 - MSANP/SG/INSPC/DG portant inscription à la formation (...)

LISTE DES CANDIDATS ADMIS POUR LES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DE 25 MGUC

Liste des candidats admis pour le concours de recrutement de 25 (...)

LISTE DES CANDIDATS ADMIS POUR LES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DE 18 MAH

Listes des candidats admis définitivement aux concours MAH session septembre (...)

DECISION N° 139 -MSANP/SG/INSPC/DG

DECISION N° 139 -MSANP/SG/INSPC/DG. Portant inscription à la formation en (...)

DECISION N° 124/2019-MSANP/SG/INSPC/DG.

DECISION N° 124/2019-MSANP/SG/INSPC/DG. Portant rectification des dates (...)

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 10 444 /2019 MSANP

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 10 444 /2019 MSANP

Portant ouverture et (...)

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 10 443 /2019 MSANP

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 10 443 /2019 MSANP

Portant ouverture et (...)

DECISION N° 016 -MSANP/SG/INSPC/DG.

DECISION N° 016 -MSANP/SG/INSPC/DG. Portant ouverture de l’inscription à la (...)

DECISION N°144 /2018-MSANP/SG/INSPC/DG

DECISION N°144 /2018-MSANP/SG/INSPC/DG. Portant report de la date du (...)

DECISION N° 141 -MSANP/SG/INSPC/DG

DECISION N° 141 -MSANP/SG/INSPC/DG. Portant ouverture de l’inscription à la (...)

fiche de préinscription pour le candidat de nationalité étrangère

Télécharger ici le fiche d’inscription pour les candidats de nationalité (...)Plan du site Contact Espace rédacteurs

Valid XHTML 1.0 Strict

2018-2020 © Institut National de Santé Publique et Communautaire - Tous droits réservés