𝗖𝗛𝗨 𝗔𝗡𝗗𝗢𝗛𝗔𝗧𝗔𝗣𝗘𝗡𝗔𝗞𝗔 : 𝗛𝗜𝗦𝗬 𝗡𝗬 𝗩𝗔𝗥𝗔𝗩𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗢𝗞𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝟭𝟵 – 𝟮𝟬 𝗢𝗞𝗧𝗢𝗕𝗥𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟭

𝗖𝗛𝗨 𝗔𝗡𝗗𝗢𝗛𝗔𝗧𝗔𝗣𝗘𝗡𝗔𝗞𝗔 : 𝗛𝗜𝗦𝗬 𝗡𝗬 𝗩𝗔𝗥𝗔𝗩𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗢𝗞𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝟭𝟵 – 𝟮𝟬 𝗢𝗞𝗧𝗢𝗕𝗥𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟭

Ny CHU Andohatapenaka dia mikarakara VARAVARANA MISOKATRA hanasana antsika rehetra ny 19 sy 20 oktobra 2021 ho avy izao, manomboka amin’ny 8 ora maraina hatramin’ny 4 ora hariva. Hisy FAMPIRATIANA ireo tolotra misy eo anivon’ny hopitaly ary FIZAHAM-PAHASALAMANA...

“𝗙𝗢𝗡𝗗𝗦 𝗗’𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘” : 𝗠𝗜𝗦𝗜𝗧𝗥𝗔𝗞𝗔 𝗜𝗭𝗔𝗡𝗬 𝗔𝗩𝗬 𝗛𝗔𝗧𝗥𝗔𝗡𝗬 𝗡𝗬 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗥𝗬 𝗠𝗔𝗡𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗛𝗢𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗠-𝗣𝗔𝗡𝗝𝗔𝗞𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗹𝗮𝗵𝗮𝗱𝘆 𝟭𝟳 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 | Tsy niandry ela fa taorian’ny fanaovan-tsonia ny zoma lasa teo ho fametrahana ny “Fonds d’Urgence Sanitaire National”, nataon’ny Filohan’ny...
𝗩𝗢𝗡𝗝𝗬 𝗔𝗜𝗡𝗔 : 𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗶𝗺𝗽𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗮𝗹𝗼𝗵𝗮𝗻𝘆 𝗻𝗮 « 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 » 𝗵𝗼 𝗮𝗻’𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗸𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼𝗻𝗮 𝗛ô𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗺𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗶𝘇𝗮𝗼.

𝗩𝗢𝗡𝗝𝗬 𝗔𝗜𝗡𝗔 : 𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗶𝗺𝗽𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗮𝗹𝗼𝗵𝗮𝗻𝘆 𝗻𝗮 « 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 » 𝗵𝗼 𝗮𝗻’𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗸𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼𝗻𝗮 𝗛ô𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗺𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗶𝘇𝗮𝗼.

𝗔𝗺𝗯𝗼𝗵𝗶𝘁𝘀𝗶𝗿𝗼𝗵𝗶𝘁𝗿𝗮, 𝗭𝗼𝗺𝗮 𝟭𝟱 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 I Tsapan’ny Filohan’ny Repoblika, Andry RAJOELINA ny fahasahiranana mianjady amin’ireo marary mila fitsaboana maika manatona ny sampana vonjy aina eny anivon’ny Hopitalim-panjakana ka nanolotra vahaolana maharitra izy nanoloana...