𝐕𝐚𝐨𝐯𝐚𝐨 𝐚𝐯𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚: 𝐕𝐚𝐭𝐨𝐯𝐚𝐯𝐲 𝐅𝐢𝐭𝐨 𝐕𝐢𝐧𝐚𝐧𝐲

Tonga tao amin’ny fitaleavam-paritra tao Vatovavy Fitovinany ireo farafara sy kidoro miisa 200 ho fampitaovana ireo CSB ao amin’io faritra io, ankoatr’izay dia nisy ihany koa ny « groupe électrogène » sy congélateur.Izao moa dia vokatrin’ny fiaraha-miasa niarahana...
𝐕𝐚𝐨𝐯𝐚𝐨 𝐚𝐯𝐲 𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚: 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐨𝐧’𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐚

𝐕𝐚𝐨𝐯𝐚𝐨 𝐚𝐯𝐲 𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚: 𝐀𝐦𝐨𝐫𝐨𝐧’𝐢 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐚

    Misokatra amin’ny fiaraha-miasa amin’ny ankolafinkery rehetra na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, amin’ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana ny vahoaka Malagasy. Anisan’izany ny Fondation AKBARALY amin’ny alalan’ny...

Ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka dia manara-maso akaiky ny fivoaran’ny valanaretina Covid-19, tsikaritra araka izany fa misy fiakaran’ny tahan’ny olona mitondra ny tsimokaretina. Ny hany fitaovana ahafahantsika misoroka ny...