𝐌𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐓𝐎𝐌𝐁𝐎𝐍𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐍𝐄𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐆𝐀𝐒𝐘 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐂𝐕𝐎

𝐌𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐓𝐎𝐌𝐁𝐎𝐍𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐍𝐄𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐆𝐀𝐒𝐘 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐂𝐕𝐎

Ankoatran’ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana izay fiarovana azo antoka manoloana ny valan’aretina dia azo atao ihany koa ny manampy ny HERY FIAROVANA amin’ny alalan’ny « 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗖𝗦 𝗖𝗩𝗢 𝗧𝗔𝗠𝗕𝗔𝗩𝗬 » 𝘀𝘆 𝗻𝘆 « 𝗖𝗩𝗢 𝗣𝗹𝘂𝘀 » izay tsy iza fa...