โญ• Isan’ny nanaovana fitiliana: 7828
——–
ANALAMANGA: 578
VAKINANKARATRA: 183
MATSIATRA AMBONY: 98
VATOVAVY SY FITOVINANY: 30
ANOSY: 23
ATSIMO ATSINANANA: 21
AMORON’I MANIA: 20
ATSIMO ANDREFANA: 12
MELAKY: 09
ATSINANANA: 06
DIANA: 05
MENABE: 02
ITASY: 02
SOFIA: 02
IHOROMBE: 01
BETSIBOKA: 01
BONGOLAVA:01
BOENY: 00
ALAOTRA MANGORO: 00
ANALANJIROFO: 00
ANDROY: 00
SAVA: 00
——–
โœ”๏ธSitrana: 274
โš ๏ธTranga misy fahasarotana: 48
โœ๏ธ Namoy ny ainy: 08
——–
๐ŸŽฏ ENTANINA MANDRAKARIVA ISIKA HANAJA IREO FEPETRA NORAISIN’NY FITONDRAM-PANJAKANA IAROVANA ANTSIKA SY ISOROHANA NY FIPARITAHAN’NY VALANARETINA
———
HAJAO IREO FIHETSIKA SAKANA
MANAOVA VAKSINY
AMPITOMBOY NY HERY FIAROVANA
———
Isika rehetra miara-mandresy ny covid-19
SCM/DIRCOM-MSANP