Ady amin’ny tsifanjariantsakafo

Ady amin’ny tsifanjariantsakafo

« Tsy eto Antananarivo ny biraoko » hoy Andriamatoa Minisitra « fa any atsimo, any izao ny ady ». Mitohy ary mizotra tsara ireo asa tanterahin’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka manoloana ny ady amin’ny tsifanjariantsakafo any atsimo. Ny Alarobia 14 Oktobra 2020...
CARAVANE MEDICALE GRAND SUD

CARAVANE MEDICALE GRAND SUD

Hiainga eto amin’ny renivohitr’i Madagasikara anio maraina ny « Caravane médicale » na ilay « Diabe ara-pahasalamana » ho any amin’ny Faritra Atsimo ny Nosy iny. Tolotra ara-pahasalamana maro samihafa no hatao mandritra ity hetsika izay...