𝗖𝗛𝗨 𝗔𝗡𝗗𝗢𝗛𝗔𝗧𝗔𝗣𝗘𝗡𝗔𝗞𝗔 : 𝗛𝗜𝗦𝗬 𝗡𝗬 𝗩𝗔𝗥𝗔𝗩𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗢𝗞𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝟭𝟵 – 𝟮𝟬 𝗢𝗞𝗧𝗢𝗕𝗥𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟭

𝗖𝗛𝗨 𝗔𝗡𝗗𝗢𝗛𝗔𝗧𝗔𝗣𝗘𝗡𝗔𝗞𝗔 : 𝗛𝗜𝗦𝗬 𝗡𝗬 𝗩𝗔𝗥𝗔𝗩𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗢𝗞𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝟭𝟵 – 𝟮𝟬 𝗢𝗞𝗧𝗢𝗕𝗥𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟭

Ny CHU Andohatapenaka dia mikarakara VARAVARANA MISOKATRA hanasana antsika rehetra ny 19 sy 20 oktobra 2021 ho avy izao, manomboka amin’ny 8 ora maraina hatramin’ny 4 ora hariva. Hisy FAMPIRATIANA ireo tolotra misy eo anivon’ny hopitaly ary FIZAHAM-PAHASALAMANA...

“𝗙𝗢𝗡𝗗𝗦 𝗗’𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘” : 𝗠𝗜𝗦𝗜𝗧𝗥𝗔𝗞𝗔 𝗜𝗭𝗔𝗡𝗬 𝗔𝗩𝗬 𝗛𝗔𝗧𝗥𝗔𝗡𝗬 𝗡𝗬 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗥𝗬 𝗠𝗔𝗡𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗛𝗢𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗠-𝗣𝗔𝗡𝗝𝗔𝗞𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗹𝗮𝗵𝗮𝗱𝘆 𝟭𝟳 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 | Tsy niandry ela fa taorian’ny fanaovan-tsonia ny zoma lasa teo ho fametrahana ny “Fonds d’Urgence Sanitaire National”, nataon’ny Filohan’ny...
𝗩𝗢𝗡𝗝𝗬 𝗔𝗜𝗡𝗔 : 𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗶𝗺𝗽𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗮𝗹𝗼𝗵𝗮𝗻𝘆 𝗻𝗮 « 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 » 𝗵𝗼 𝗮𝗻’𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗸𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼𝗻𝗮 𝗛ô𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗺𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗶𝘇𝗮𝗼.

𝗩𝗢𝗡𝗝𝗬 𝗔𝗜𝗡𝗔 : 𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗶𝗺𝗽𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗮𝗹𝗼𝗵𝗮𝗻𝘆 𝗻𝗮 « 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 » 𝗵𝗼 𝗮𝗻’𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗸𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼𝗻𝗮 𝗛ô𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗺𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗶𝘇𝗮𝗼.

𝗔𝗺𝗯𝗼𝗵𝗶𝘁𝘀𝗶𝗿𝗼𝗵𝗶𝘁𝗿𝗮, 𝗭𝗼𝗺𝗮 𝟭𝟱 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 I Tsapan’ny Filohan’ny Repoblika, Andry RAJOELINA ny fahasahiranana mianjady amin’ireo marary mila fitsaboana maika manatona ny sampana vonjy aina eny anivon’ny Hopitalim-panjakana ka nanolotra vahaolana maharitra izy nanoloana...
𝗜𝗡𝗦𝗣𝗖 𝗕𝗲𝗳𝗲𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮: 𝗠𝗽𝗮𝗺𝗽𝗶𝘃𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝟮𝟲 𝗻𝗮𝗵𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗸𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗵𝗮𝗸𝗮𝘀𝗶𝗸𝗮 𝗻𝘆 « é𝗰𝗵𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲, 𝗺𝗼𝗱𝘂𝗹𝗲 𝗼𝗯𝘀𝘁é𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 » 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗻𝗮𝗺𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮𝗺-𝗽𝗶𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮.

𝗜𝗡𝗦𝗣𝗖 𝗕𝗲𝗳𝗲𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮: 𝗠𝗽𝗮𝗺𝗽𝗶𝘃𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝟮𝟲 𝗻𝗮𝗵𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗸𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗵𝗮𝗸𝗮𝘀𝗶𝗸𝗮 𝗻𝘆 « é𝗰𝗵𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲, 𝗺𝗼𝗱𝘂𝗹𝗲 𝗼𝗯𝘀𝘁é𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 » 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗻𝗮𝗺𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮𝗺-𝗽𝗶𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮.

𝗕𝗲𝗳𝗲𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮, 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗼𝗯𝗶𝗮 𝟭𝟯 𝗢𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗜 Nivoaka androany ny andiany faha-16 tamin’ireo mpampivelona nanaraka fiofanana mahakasina ny « échographie communautaire, module obstétricale ». Mahatratara 26 ny isan’izy ireo, ary niofana nandritra ny iray volana. Nizara roa...
« 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐕𝐀𝐍𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀-𝟑 », 𝐥𝐚𝐥𝐚𝐦-𝐩𝐢𝐫𝐞𝐧𝐞𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐫𝐨𝐚

« 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐕𝐀𝐍𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀-𝟑 », 𝐥𝐚𝐥𝐚𝐦-𝐩𝐢𝐫𝐞𝐧𝐞𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐫𝐨𝐚

𝗡𝗔𝗛𝗢𝗠𝗕𝗬 𝗡𝗬 𝗗𝗜𝗔, 𝗡𝗜𝗛𝗢𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗟𝗔𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗜𝗭𝗔𝗬 𝗡𝗢𝗛𝗘𝗩𝗘𝗥𝗜𝗡𝗔 𝗛𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝗩𝗢𝗞𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗭𝗢 Tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao sy tena tadiavin’ny mponina no nentina nidina teny ifotony nanditra ny fandehanan’ny “CARAVANE MEDICALE” namakivaky faritra maromaro. Tetikasa tafiditra...
𝗖𝗛𝗥𝗗 𝗜𝗜 𝗔𝗠𝗕𝗔𝗟𝗔𝗩𝗔𝗢: 𝗡𝗶𝘁𝘀𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮 𝘀𝘆 𝗻𝗮𝗻𝗸𝗮𝗵𝗲𝗿𝘆 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗽𝗶𝗮𝘀𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗙𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼𝗮 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝗶𝘁𝗿𝘆 𝗻𝘆 𝗙𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗺-𝗯𝗮𝗵𝗼𝗮𝗸𝗮.

𝗖𝗛𝗥𝗗 𝗜𝗜 𝗔𝗠𝗕𝗔𝗟𝗔𝗩𝗔𝗢: 𝗡𝗶𝘁𝘀𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮 𝘀𝘆 𝗻𝗮𝗻𝗸𝗮𝗵𝗲𝗿𝘆 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗽𝗶𝗮𝘀𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗙𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼𝗮 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝗶𝘁𝗿𝘆 𝗻𝘆 𝗙𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗺-𝗯𝗮𝗵𝗼𝗮𝗸𝗮.

𝗔𝘀𝗮𝗯𝗼𝘁𝘀𝘆 𝟬𝟵 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭,               Anisan’ireo delegasiona nanotrona ny Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA izay nanao fitsidihana sy nitokana ireo zava-bita tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony iny ny delegasiona avy amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka...