𝐌𝐀𝐇𝐄𝐅𝐀 𝐌𝐈𝐀𝐑𝐀𝐊𝐀: 𝐍𝐈𝐓𝐀𝐓𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐈𝐑𝐄𝐎 𝐕𝐎𝐊𝐀𝐓𝐑𝐘 𝐍𝐘 𝐏𝐀𝐈𝐊’𝐀𝐃𝐘 𝐍𝐎𝐕𝐎𝐋𝐀𝐕𝐎𝐋𝐀𝐈𝐍𝐀 𝐍𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐍𝐀𝐌𝐏𝐈𝐑𝐎𝐁𝐎𝐑𝐎𝐁𝐎𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐄𝐍𝐘 𝐈𝐅𝐎𝐓𝐎𝐍𝐘

𝐌𝐀𝐇𝐄𝐅𝐀 𝐌𝐈𝐀𝐑𝐀𝐊𝐀: 𝐍𝐈𝐓𝐀𝐓𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐈𝐑𝐄𝐎 𝐕𝐎𝐊𝐀𝐓𝐑𝐘 𝐍𝐘 𝐏𝐀𝐈𝐊’𝐀𝐃𝐘 𝐍𝐎𝐕𝐎𝐋𝐀𝐕𝐎𝐋𝐀𝐈𝐍𝐀 𝐍𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐍𝐀𝐌𝐏𝐈𝐑𝐎𝐁𝐎𝐑𝐎𝐁𝐎𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐄𝐍𝐘 𝐈𝐅𝐎𝐓𝐎𝐍𝐘

𝐌𝐀𝐇𝐄𝐅𝐀 𝐌𝐈𝐀𝐑𝐀𝐊𝐀: 𝐍𝐈𝐓𝐀𝐓𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐈𝐑𝐄𝐎 𝐕𝐎𝐊𝐀𝐓𝐑𝐘 𝐍𝐘 𝐏𝐀𝐈𝐊’𝐀𝐃𝐘 𝐍𝐎𝐕𝐎𝐋𝐀𝐕𝐎𝐋𝐀𝐈𝐍𝐀 𝐍𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐍𝐀𝐌𝐏𝐈𝐑𝐎𝐁𝐎𝐑𝐎𝐁𝐎𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐄𝐍𝐘 𝐈𝐅𝐎𝐓𝐎𝐍 Nifarana tamin’ity taona 2021 ity ny tetikasa Mahefa Miaraka izay novatsian’ny USAID vola. Ny Talata 22 jona 2021 no...