𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗧𝗦𝗜𝗙𝗔𝗡𝗝𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡𝗧𝗦𝗔𝗞𝗔𝗙𝗢 𝗠𝗜𝗧𝗔𝗥𝗔𝗭𝗢𝗞𝗔: 𝗙𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝗱𝗶𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝗧𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮𝘀𝗮 𝗙𝗔𝗙𝗬 𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗵𝗮𝗿𝗼𝗮 (𝗣𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗜𝗜)

𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗧𝗦𝗜𝗙𝗔𝗡𝗝𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡𝗧𝗦𝗔𝗞𝗔𝗙𝗢 𝗠𝗜𝗧𝗔𝗥𝗔𝗭𝗢𝗞𝗔: 𝗙𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝗱𝗶𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝗧𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮𝘀𝗮 𝗙𝗔𝗙𝗬 𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗵𝗮𝗿𝗼𝗮 (𝗣𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗜𝗜)

Tanjona ankapoben’ny Tetikasa ny hampihenana ho 30% ny tahan’ny tsifanjariantsakafo mitarazoka izay miteraka fahataran’ny fitomboana ho an’ny Zaza latsaky ny roa taona. Ny fampitomboana ny fampiasana ireo tolotra mikasika ny fanjariantsakafo sy ny...
𝗩𝗢𝗩𝗢𝗡𝗔𝗠-𝗕𝗘 𝗙𝗔𝗛𝗔-𝗘𝗡𝗜𝗡𝗔 𝗜𝗥𝗘𝗢 𝗗𝗢𝗞𝗢𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗘𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗚𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗔 (𝗩𝗜𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗿𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗲́𝗱𝗲𝗰𝗶𝗻𝘀).

𝗩𝗢𝗩𝗢𝗡𝗔𝗠-𝗕𝗘 𝗙𝗔𝗛𝗔-𝗘𝗡𝗜𝗡𝗔 𝗜𝗥𝗘𝗢 𝗗𝗢𝗞𝗢𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗘𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗚𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗔 (𝗩𝗜𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗿𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗲́𝗱𝗲𝗰𝗶𝗻𝘀).

Tamin’ny taona 2016 no nisy fihaonambe farany natao teto Antananarivo. Nanapaka hevitra ary ny Holafitra fa hanao fivoriambe izay rafitra faratampony hanangonana ny hevitr’ireo dokotera rehetra manerana ny Nosy izay mpikambana ao aminy. Maro ireo tonga namaly ny antso...
𝗞𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗬 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗠𝗘𝗗𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟮 : 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗻𝗷𝗮𝗿𝘆 𝟮𝟮-𝟮𝟲 𝗔𝗼𝗴𝗼𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮

𝗞𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗬 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗠𝗘𝗗𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟮 : 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗻𝗷𝗮𝗿𝘆 𝟮𝟮-𝟮𝟲 𝗔𝗼𝗴𝗼𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮

𝗠𝗮𝗻𝗮𝗻𝗷𝗮𝗿𝘆 𝟮𝟮-𝟮𝟲 𝗔𝗼𝗴𝗼𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗔𝗺𝗯𝗼𝗵𝗶-𝗽𝗶𝗵𝗮𝗼𝗻𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗺𝗲𝗱𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗹𝗮𝗳𝗶𝘃𝗮𝗹𝗼𝗻’𝗻𝘆 𝗡𝗼𝘀𝘆 𝗻𝘆 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻’𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗻𝗷𝗮𝗿𝘆, 𝗙𝗮𝗿𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗩𝗮𝘁𝗼𝘃𝗮𝘃𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗿𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗶𝘁𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗶𝘁𝘆. 𝗙𝗼𝘁𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗶𝘇𝗮𝘆 𝗵𝗮𝗻𝗮𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗞𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗬 𝗡𝗔𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗬 𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗵𝗮 𝟭𝟴 𝗻𝘆 « 𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀...
𝟬𝟱 𝗠𝗔𝗜 : 𝗙𝗔𝗡𝗞𝗔𝗟𝗔𝗭𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 𝗠𝗔𝗡𝗘𝗥𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡𝗬 𝗛𝗢 𝗔𝗡’𝗡𝗬 𝗠𝗣𝗔𝗠𝗣𝗜𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡𝗔

𝟬𝟱 𝗠𝗔𝗜 : 𝗙𝗔𝗡𝗞𝗔𝗟𝗔𝗭𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 𝗠𝗔𝗡𝗘𝗥𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡𝗬 𝗛𝗢 𝗔𝗡’𝗡𝗬 𝗠𝗣𝗔𝗠𝗣𝗜𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡𝗔

Ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka dia faly miarahaba ny Rasazy rehetra manerana ny Nosy nahatratra ity andro anio ity ary mirary anareo hahavita be hatrany amin’ny fampivoarana ny fahasalaman’ny Reny sy ny Zaza eto Madagasikara. Any Fianarantsoa...
𝗙𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗞𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔: 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗺𝗶𝗶𝘀𝗮 𝟬𝟴 𝘃𝗼𝗮𝗵𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗖𝗦𝗕 𝘀𝗮𝗸𝗮𝗶𝘇𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗪𝗔𝗦𝗛 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗿𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗹𝗮𝘀𝗮 𝘁𝗲𝗼 𝗸𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗶-𝗽𝗮𝗸𝗮𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮.

𝗙𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗞𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔: 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗺𝗶𝗶𝘀𝗮 𝟬𝟴 𝘃𝗼𝗮𝗵𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗖𝗦𝗕 𝘀𝗮𝗸𝗮𝗶𝘇𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗪𝗔𝗦𝗛 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗿𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗹𝗮𝘀𝗮 𝘁𝗲𝗼 𝗸𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗶-𝗽𝗮𝗸𝗮𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮.

Izany hoe filamatra izy ireo amin’ny fomba fampiasana ny rano, ny fahadiovana sy fidiovana; amin’ny fitantanana ny fako sy ny fahadiovana. Ny fahadiovana no loharanon’ny fahasalamana ary manohana akaiky ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka...