𝗙𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗞𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔: 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗺𝗶𝗶𝘀𝗮 𝟬𝟴 𝘃𝗼𝗮𝗵𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗖𝗦𝗕 𝘀𝗮𝗸𝗮𝗶𝘇𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗪𝗔𝗦𝗛 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗿𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗹𝗮𝘀𝗮 𝘁𝗲𝗼 𝗸𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗶-𝗽𝗮𝗸𝗮𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮.

𝗙𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗞𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔: 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗺𝗶𝗶𝘀𝗮 𝟬𝟴 𝘃𝗼𝗮𝗵𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗖𝗦𝗕 𝘀𝗮𝗸𝗮𝗶𝘇𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗪𝗔𝗦𝗛 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗿𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗹𝗮𝘀𝗮 𝘁𝗲𝗼 𝗸𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗶-𝗽𝗮𝗸𝗮𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮.

Izany hoe filamatra izy ireo amin’ny fomba fampiasana ny rano, ny fahadiovana sy fidiovana; amin’ny fitantanana ny fako sy ny fahadiovana. Ny fahadiovana no loharanon’ny fahasalamana ary manohana akaiky ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka...
𝗙𝗜𝗧𝗦𝗔𝗕𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗩𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔: 𝗙𝗶𝘁𝗼𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗖𝗦𝗕 𝗔𝗺𝗯𝗮𝘁𝗼𝗵𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮, 𝗞𝗮𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗔𝗺𝗯𝗮𝗻𝗶𝘃𝗼𝗵𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗔𝗺𝗽𝗮𝘀𝗶𝗺𝗽𝗼𝘁𝘀𝘆 𝗚𝗮𝗿𝗮, 𝗦𝗗𝗦𝗣 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗺𝗮𝗻𝗴𝗮, 𝗗𝗥𝗦𝗣 𝗔𝗹𝗮𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗼𝗿𝗼

𝗙𝗜𝗧𝗦𝗔𝗕𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗩𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔: 𝗙𝗶𝘁𝗼𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗖𝗦𝗕 𝗔𝗺𝗯𝗮𝘁𝗼𝗵𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮, 𝗞𝗮𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗔𝗺𝗯𝗮𝗻𝗶𝘃𝗼𝗵𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗔𝗺𝗽𝗮𝘀𝗶𝗺𝗽𝗼𝘁𝘀𝘆 𝗚𝗮𝗿𝗮, 𝗦𝗗𝗦𝗣 𝗠𝗼𝗿𝗮𝗺𝗮𝗻𝗴𝗮, 𝗗𝗥𝗦𝗣 𝗔𝗹𝗮𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗼𝗿𝗼

𝗔𝗹𝗮𝗸𝗮𝗺𝗶𝘀𝘆 𝟮𝟰 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗙𝗮𝗺𝗽𝗶𝘁𝗮𝗺-𝗯𝗮𝗼𝘃𝗮𝗼: DRSP Alaotra Mangoro
F𝗜𝗧𝗦𝗔𝗕𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗩𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔: 𝗙𝗶𝘁𝗼𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗖𝗦𝗕 𝗔𝗺𝗯𝗼𝗵𝗶𝗺𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼𝘀𝗼, 𝗦𝗗𝗦𝗣 𝗔𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗳𝗮𝗿𝗮𝘃𝗼𝗹𝗮, 𝗗𝗥𝗦𝗣 𝗔𝗹𝗮𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗼𝗿𝗼

F𝗜𝗧𝗦𝗔𝗕𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗩𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔: 𝗙𝗶𝘁𝗼𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗖𝗦𝗕 𝗔𝗺𝗯𝗼𝗵𝗶𝗺𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼𝘀𝗼, 𝗦𝗗𝗦𝗣 𝗔𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗳𝗮𝗿𝗮𝘃𝗼𝗹𝗮, 𝗗𝗥𝗦𝗣 𝗔𝗹𝗮𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗼𝗿𝗼

𝗔𝗹𝗮𝗸𝗮𝗺𝗶𝘀𝘆 𝟭𝟳 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗙𝗮𝗺𝗽𝗶𝘁𝗮𝗺-𝗯𝗮𝗼𝘃𝗮𝗼: DRSP Alaotra Mangoro
𝗔𝗞𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡𝗔𝗡-𝗧𝗦𝗔𝗜𝗡𝗔 21/03/2022

𝗔𝗞𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡𝗔𝗡-𝗧𝗦𝗔𝗜𝗡𝗔 21/03/2022

𝗔𝗞𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡𝗔𝗡-𝗧𝗦𝗔𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗺𝗯𝗼𝗵𝗶𝗱𝗮𝗵𝘆, 𝗔𝗹𝗮𝘁𝘀𝗶𝗻𝗮𝗶𝗻𝘆 𝟮𝟭 𝗺𝗮𝗿𝘁𝘀𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 – Miditra amin’ny famitana sy fanatrarana ny tanjona ankehitriny ny Fitondram-panjakana, hampihatra izany avokoa ireo Andrim-panjakana sy ny Ministera rehetra mba tsy hisy na dia iray aza Distrika...
𝗙𝗜𝗧𝗢𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗖𝗦𝗕𝗜𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗘𝗡𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗧𝗔𝗢 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗞𝗔𝗢𝗠𝗜𝗡𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗠𝗕𝗔𝗡𝗜𝗩𝗢𝗛𝗜𝗧𝗥’𝗜 𝗕𝗘𝗧𝗔𝗠𝗣𝗢𝗡𝗔 – 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗞𝗔𝗡’𝗜 𝗙𝗘𝗡𝗢𝗔𝗥𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗧𝗦𝗜𝗡𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔

𝗙𝗜𝗧𝗢𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗖𝗦𝗕𝗜𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗘𝗡𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗧𝗔𝗢 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗞𝗔𝗢𝗠𝗜𝗡𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗠𝗕𝗔𝗡𝗜𝗩𝗢𝗛𝗜𝗧𝗥’𝗜 𝗕𝗘𝗧𝗔𝗠𝗣𝗢𝗡𝗔 – 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗞𝗔𝗡’𝗜 𝗙𝗘𝗡𝗢𝗔𝗥𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗧𝗦𝗜𝗡𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔

Afa-pahasahiranana amin’ny lafiny fitsaboana ny kaominina Ambanivohitr’i Betampona distrikan’i Fenoarivo Atsinanana manomboka izao. Nahazo CSB II Manara-penitra ity kaominina ambanivohitra ity, raha toa ka tsy nisy toeram-pitsaboana sy mpitsabo mihitsy teo aloha....
𝗙𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗜𝗦𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗧𝗘𝗞𝗡𝗜𝗞𝗔 𝗡𝗬 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗣𝗘𝗡𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗜𝗞𝗜𝗔𝗡𝗝𝗔 𝗔𝗠𝗕𝗢𝗛𝗜𝗗𝗥𝗔𝗧𝗥𝗜𝗠𝗢, 𝗙𝗔𝗥𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗡𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗚𝗔

𝗙𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔𝗜𝗦𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗧𝗘𝗞𝗡𝗜𝗞𝗔 𝗡𝗬 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗣𝗘𝗡𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗜𝗞𝗜𝗔𝗡𝗝𝗔 𝗔𝗠𝗕𝗢𝗛𝗜𝗗𝗥𝗔𝗧𝗥𝗜𝗠𝗢, 𝗙𝗔𝗥𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗡𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗚𝗔

« Fahasalamana ho an’ny daholobe tsy anavahana sokajin-taona » n’aiza na aiza no misy azy eto Madagasikara no velirano fahadimin’ny Fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka. Paik’ady...