Ireo asa fanao eny anivon’ny CSB

Ireo asa fanao eny anivon’ny CSB

Ankoatra ny asa amandraharaha mikasika ny fitsaboana dia misy ihany koa ny fidinana ifotony ataon’ireo mpiasan’ny fahasalamana eny amin’ny kaominina Ambanivotra, mandritra izany fotoana izany no anatanterahan’izy ireo ny fitsaboana manantona ny tsirairay, anisan’ny...
Fikojakojana  fitaovana

Fikojakojana fitaovana

Ao anatin’ny fitantana tsara rindra dia miezaka hatrany ny eto anivon’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka amin’ny fikojakojana ireo fitaovana rehetra eo ampelatanany. Ao anatin’izany ireo fiara ampiasaina ho amin’ny fanatanterahana ny asa, toy ny eo anivon’ny...
Ady amin’ny aretina Tazomoka

Ady amin’ny aretina Tazomoka

Ny TAZOMOKA dia vosokajy ho anisan’ireo aretina mety hiteraka valan’aretina(Maladie à potentiel épidemiques). Nandritra ity taona 2020, dia tsikaritra fa niakatra ny tahan’ireo olona voan’ity aretina ity. Tsy nitazam-potsiny ny Fanjakana niaraka tamin’ireo...