𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗮̀ 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻 𝗘𝗽𝗶𝗱𝗲́𝗺𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁-𝗟𝗶𝗻𝗲, 𝗱𝗲𝘂𝘅𝗶𝗲̀𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗵𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁 𝗥𝗦𝗜𝗘𝟯 – 𝗥𝗲́𝘀𝗲𝗮𝘂 𝗦𝗘𝗚𝗔 𝗢𝗻𝗲 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗰𝗲́𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻.

𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗮̀ 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻 𝗘𝗽𝗶𝗱𝗲́𝗺𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁-𝗟𝗶𝗻𝗲, 𝗱𝗲𝘂𝘅𝗶𝗲̀𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗵𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁 𝗥𝗦𝗜𝗘𝟯 – 𝗥𝗲́𝘀𝗲𝗮𝘂 𝗦𝗘𝗚𝗔 𝗢𝗻𝗲 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗰𝗲́𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻.

𝗔𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗮̀ 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻 𝗘𝗽𝗶𝗱𝗲́𝗺𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗙𝗿𝗼𝗻𝘁-𝗟𝗶𝗻𝗲, 𝗱𝗲𝘂𝘅𝗶𝗲̀𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗵𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁 𝗥𝗦𝗜𝗘𝟯 – 𝗥𝗲́𝘀𝗲𝗮𝘂 𝗦𝗘𝗚𝗔 𝗢𝗻𝗲 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗰𝗲́𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻. Source: Institut National de Santé Publique et Communautaire...
𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗧𝗦𝗜𝗙𝗔𝗡𝗝𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡𝗧𝗦𝗔𝗞𝗔𝗙𝗢 𝗠𝗜𝗧𝗔𝗥𝗔𝗭𝗢𝗞𝗔: 𝗙𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝗱𝗶𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝗧𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮𝘀𝗮 𝗙𝗔𝗙𝗬 𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗵𝗮𝗿𝗼𝗮 (𝗣𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗜𝗜)

𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗧𝗦𝗜𝗙𝗔𝗡𝗝𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡𝗧𝗦𝗔𝗞𝗔𝗙𝗢 𝗠𝗜𝗧𝗔𝗥𝗔𝗭𝗢𝗞𝗔: 𝗙𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝗱𝗶𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝗧𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮𝘀𝗮 𝗙𝗔𝗙𝗬 𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗵𝗮𝗿𝗼𝗮 (𝗣𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗜𝗜)

Tanjona ankapoben’ny Tetikasa ny hampihenana ho 30% ny tahan’ny tsifanjariantsakafo mitarazoka izay miteraka fahataran’ny fitomboana ho an’ny Zaza latsaky ny roa taona. Ny fampitomboana ny fampiasana ireo tolotra mikasika ny fanjariantsakafo sy ny...
𝗩𝗢𝗩𝗢𝗡𝗔𝗠-𝗕𝗘 𝗙𝗔𝗛𝗔-𝗘𝗡𝗜𝗡𝗔 𝗜𝗥𝗘𝗢 𝗗𝗢𝗞𝗢𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗘𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗚𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗔 (𝗩𝗜𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗿𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗲́𝗱𝗲𝗰𝗶𝗻𝘀).

𝗩𝗢𝗩𝗢𝗡𝗔𝗠-𝗕𝗘 𝗙𝗔𝗛𝗔-𝗘𝗡𝗜𝗡𝗔 𝗜𝗥𝗘𝗢 𝗗𝗢𝗞𝗢𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗘𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗚𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗔 (𝗩𝗜𝗲̀𝗺𝗲𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗿𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗠𝗲́𝗱𝗲𝗰𝗶𝗻𝘀).

Tamin’ny taona 2016 no nisy fihaonambe farany natao teto Antananarivo. Nanapaka hevitra ary ny Holafitra fa hanao fivoriambe izay rafitra faratampony hanangonana ny hevitr’ireo dokotera rehetra manerana ny Nosy izay mpikambana ao aminy. Maro ireo tonga namaly ny antso...