“𝗙𝗢𝗡𝗗𝗦 𝗗’𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗦𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘” : 𝗠𝗜𝗦𝗜𝗧𝗥𝗔𝗞𝗔 𝗜𝗭𝗔𝗡𝗬 𝗔𝗩𝗬 𝗛𝗔𝗧𝗥𝗔𝗡𝗬 𝗡𝗬 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗥𝗬 𝗠𝗔𝗡𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗛𝗢𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗠-𝗣𝗔𝗡𝗝𝗔𝗞𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗹𝗮𝗵𝗮𝗱𝘆 𝟭𝟳 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 | Tsy niandry ela fa taorian’ny fanaovan-tsonia ny zoma lasa teo ho fametrahana ny “Fonds d’Urgence Sanitaire National”, nataon’ny Filohan’ny...
𝗩𝗢𝗡𝗝𝗬 𝗔𝗜𝗡𝗔 : 𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗶𝗺𝗽𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗮𝗹𝗼𝗵𝗮𝗻𝘆 𝗻𝗮 « 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 » 𝗵𝗼 𝗮𝗻’𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗸𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼𝗻𝗮 𝗛ô𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗺𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗶𝘇𝗮𝗼.

𝗩𝗢𝗡𝗝𝗬 𝗔𝗜𝗡𝗔 : 𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗶𝗺𝗽𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗮𝗹𝗼𝗵𝗮𝗻𝘆 𝗻𝗮 « 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 » 𝗵𝗼 𝗮𝗻’𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗸𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼𝗻𝗮 𝗛ô𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗺𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗶𝘇𝗮𝗼.

𝗔𝗺𝗯𝗼𝗵𝗶𝘁𝘀𝗶𝗿𝗼𝗵𝗶𝘁𝗿𝗮, 𝗭𝗼𝗺𝗮 𝟭𝟱 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 I Tsapan’ny Filohan’ny Repoblika, Andry RAJOELINA ny fahasahiranana mianjady amin’ireo marary mila fitsaboana maika manatona ny sampana vonjy aina eny anivon’ny Hopitalim-panjakana ka nanolotra vahaolana maharitra izy nanoloana...
« 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐕𝐀𝐍𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀-𝟑 », 𝐥𝐚𝐥𝐚𝐦-𝐩𝐢𝐫𝐞𝐧𝐞𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐫𝐨𝐚

« 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐕𝐀𝐍𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀-𝟑 », 𝐥𝐚𝐥𝐚𝐦-𝐩𝐢𝐫𝐞𝐧𝐞𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐫𝐨𝐚

𝗡𝗔𝗛𝗢𝗠𝗕𝗬 𝗡𝗬 𝗗𝗜𝗔, 𝗡𝗜𝗛𝗢𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗟𝗔𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗜𝗭𝗔𝗬 𝗡𝗢𝗛𝗘𝗩𝗘𝗥𝗜𝗡𝗔 𝗛𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝗩𝗢𝗞𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗭𝗢 Tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao sy tena tadiavin’ny mponina no nentina nidina teny ifotony nanditra ny fandehanan’ny “CARAVANE MEDICALE” namakivaky faritra maromaro. Tetikasa tafiditra...