𝐃𝐑𝐀𝐅𝐈𝐓𝐑’𝐀𝐒𝐀 𝐇𝐎 𝐅𝐀𝐌𝐏𝐈𝐕𝐎𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐒𝐄𝐇𝐀𝐓𝐑𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 (𝐏𝐃𝐒𝐒) 𝟐𝟎𝟐𝟎 – 𝟐𝟎𝟐𝟒: 𝐍𝐚𝐧𝐤𝐚𝐭𝐨𝐚𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐲 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐯𝐨

𝐃𝐑𝐀𝐅𝐈𝐓𝐑’𝐀𝐒𝐀 𝐇𝐎 𝐅𝐀𝐌𝐏𝐈𝐕𝐎𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐒𝐄𝐇𝐀𝐓𝐑𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 (𝐏𝐃𝐒𝐒) 𝟐𝟎𝟐𝟎 – 𝟐𝟎𝟐𝟒: 𝐍𝐚𝐧𝐤𝐚𝐭𝐨𝐚𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐲 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐯𝐨

Masaka ny nahandro, rehefa novolavolaina nanomboka ny volana Jolay 2019 sy nandalo fakan-kevitra teny anivon’ireo Tomponandraikitra isa-tsokajiny eto anivon’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka (Foibe sy isam-paritra) sy ireo...