COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 28 JOLAY 2021

COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 28 JOLAY 2021

COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 28 JOLAY 2021 ⭕️Isan’ny nanaovana fitiliana: 511 ⚠️Tranga vaovao: 30 9 Analamanga 3 Matsiatra Ambony 14 Vakinankaratra 1 Vatovavy Fitovinany 2 Amoron’i Mania 1 Ihorombe   ✅Sitrana: 18 ⚠️Tranga misy fahasarotana:...