Ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka dia manara-maso akaiky ny fivoaran’ny valanaretina Covid-19, tsikaritra araka izany fa misy fiakaran’ny tahan’ny olona mitondra ny tsimokaretina. Ny hany fitaovana ahafahantsika misoroka ny...
𝐌𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐓𝐎𝐌𝐁𝐎𝐍𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐍𝐄𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐆𝐀𝐒𝐘 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐂𝐕𝐎

𝐌𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐓𝐎𝐌𝐁𝐎𝐍𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐍𝐄𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐆𝐀𝐒𝐘 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐂𝐕𝐎

Ankoatran’ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana izay fiarovana azo antoka manoloana ny valan’aretina dia azo atao ihany koa ny manampy ny HERY FIAROVANA amin’ny alalan’ny « 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗖𝗦 𝗖𝗩𝗢 𝗧𝗔𝗠𝗕𝗔𝗩𝗬 » 𝘀𝘆 𝗻𝘆 « 𝗖𝗩𝗢 𝗣𝗹𝘂𝘀 » izay tsy iza fa...
𝐅𝐀𝐍𝐀𝐃𝐈𝐇𝐀𝐃𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐊𝐀𝐒𝐈𝐊𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐍-𝐓𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐄𝐍𝐘 𝐀𝐍𝐈𝐕𝐎𝐍’𝐍𝐘 𝐂𝐇𝐔 𝐀𝐍𝐃𝐎𝐇𝐀𝐓𝐀𝐏𝐄𝐍𝐀𝐊𝐀

𝐅𝐀𝐍𝐀𝐃𝐈𝐇𝐀𝐃𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐊𝐀𝐒𝐈𝐊𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐃𝐑𝐀𝐈𝐒𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐍-𝐓𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐄𝐍𝐘 𝐀𝐍𝐈𝐕𝐎𝐍’𝐍𝐘 𝐂𝐇𝐔 𝐀𝐍𝐃𝐎𝐇𝐀𝐓𝐀𝐏𝐄𝐍𝐀𝐊𝐀

« 𝙽𝚢 𝙲𝙷𝚄 𝙰𝚗𝚍𝚘𝚑𝚊𝚝𝚊𝚙𝚎𝚗𝚊𝚔𝚊 𝚑𝚊𝚝𝚛𝚊𝚖𝚒𝚗’ 𝚗𝚢 𝚗𝚒𝚜𝚒𝚊𝚗’𝚗𝚢 𝙲𝚘𝚟𝚒𝚍-𝟷𝟿 𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗’𝚗𝚢 𝚑𝚎𝚛𝚒𝚗𝚝𝚊𝚘𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚊 𝚝𝚜𝚢 𝚝𝚊𝚙𝚊𝚔𝚊 𝚖𝚒𝚑𝚒𝚝𝚜𝚢 𝚗𝚊𝚗𝚍𝚛𝚊𝚢 𝚒𝚛𝚎𝚘 𝚖𝚊𝚛𝚊𝚛𝚒𝚗’𝚗𝚢 𝙲𝚘𝚛𝚘𝚗𝚊𝚟𝚒𝚛𝚞𝚜 𝚊𝚛𝚢 𝚖𝚋𝚘𝚕𝚊 𝚖𝚒𝚝𝚘𝚑𝚢 𝚒𝚣𝚊𝚗𝚢 𝚊𝚗𝚔𝚎𝚑𝚒𝚝𝚛𝚒𝚗𝚢… » 𝚑𝚘𝚢 𝚗𝚢 𝚃𝚊𝚕𝚎𝚗’𝚗𝚢 𝚑𝚘𝚙𝚒𝚝𝚊𝚕𝚢 𝙰𝚗𝚍𝚘𝚑𝚊𝚝𝚊𝚙𝚎𝚗𝚊𝚔𝚊 𝙿𝚛𝚘𝚏. 𝙽𝚊𝚜𝚘𝚕𝚘𝚝𝚜𝚒𝚛𝚢 𝚁𝙰𝚅𝙴𝙻𝙾𝚂𝙾𝙽 𝚊𝚗𝚍𝚛𝚘𝚊𝚗𝚢𝟷𝟻 𝚓𝚊𝚗𝚘𝚊𝚛𝚢 𝟸𝟶𝟸𝟷....
𝙵𝙰𝙽𝙳𝙰𝙼𝙸𝙽𝙰𝙽𝙰 𝚅𝙰𝙾𝚅𝙰𝙾 𝙴𝚃𝚂𝚈 𝙰𝙼𝙸𝙽’𝙽𝚈 𝙲𝚃𝙲-𝟷𝟿 𝚅𝙸𝙻𝙻𝙰𝙶𝙴 𝚅𝙾𝙰𝚁𝙰 𝙰𝙽𝙳𝙾𝙷𝙰𝚃𝙰𝙿𝙴𝙽𝙰𝙺𝙰

𝙵𝙰𝙽𝙳𝙰𝙼𝙸𝙽𝙰𝙽𝙰 𝚅𝙰𝙾𝚅𝙰𝙾 𝙴𝚃𝚂𝚈 𝙰𝙼𝙸𝙽’𝙽𝚈 𝙲𝚃𝙲-𝟷𝟿 𝚅𝙸𝙻𝙻𝙰𝙶𝙴 𝚅𝙾𝙰𝚁𝙰 𝙰𝙽𝙳𝙾𝙷𝙰𝚃𝙰𝙿𝙴𝙽𝙰𝙺𝙰

Taorian’ny fety dia hita fa misy fiakarana ny isan’ireo olona voan’ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Eo am-pandaminana ny hisokafan’ny CTC-19 Village Voara Andohatapenaka indray noho izany ireo tompon’andraikitra handraisaina ireo olona hanao fitiliana. Araka...