𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 𝗜 𝗖𝗩𝗢 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝟭𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗔𝗟𝗘𝗙𝗔 𝗔𝗡𝗬 𝗠𝗢𝗥𝗢𝗡𝗗𝗔𝗩𝗔

𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 𝗜 𝗖𝗩𝗢 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝟭𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗙𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗔𝗟𝗘𝗙𝗔 𝗔𝗡𝗬 𝗠𝗢𝗥𝗢𝗡𝗗𝗔𝗩𝗔

Ady amin’ny Covid-19: Mihagoragora ny fanajana ireo fepetra fiarovana Tsapa sy hita ankehitriny fa mihagoragora ny fanajana ireo fepetra iadiana amin’ny covid-19. Ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka dia manentana ny tsirairay hanaraka ireo...
𝗟𝗮𝗵𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘁𝘀𝗼 𝗮𝗻𝘁𝘀𝗼𝗶𝗻𝗮 𝗿𝗮𝗵𝗮 𝘀𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗺𝗶𝘀𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮 𝗶𝘁𝗮𝘁𝗿𝗮 𝘁𝘀𝘆 𝗮𝗺𝗽𝗼𝗶𝘇𝗶𝗻𝗮 𝗺𝗶𝘀𝗲𝗵𝗼 𝗮𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗮𝗼𝘃𝗮𝗺-𝗯𝗮𝗸𝘀𝗶𝗻𝘆 𝗶𝗮𝗱𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝗰𝗼𝘃𝗶𝗱-𝟭𝟵

𝗟𝗮𝗵𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘁𝘀𝗼 𝗮𝗻𝘁𝘀𝗼𝗶𝗻𝗮 𝗿𝗮𝗵𝗮 𝘀𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗺𝗶𝘀𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮 𝗶𝘁𝗮𝘁𝗿𝗮 𝘁𝘀𝘆 𝗮𝗺𝗽𝗼𝗶𝘇𝗶𝗻𝗮 𝗺𝗶𝘀𝗲𝗵𝗼 𝗮𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗮𝗼𝘃𝗮𝗺-𝗯𝗮𝗸𝘀𝗶𝗻𝘆 𝗶𝗮𝗱𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝗰𝗼𝘃𝗶𝗱-𝟭𝟵

𝗙𝗜𝗦𝗢𝗞𝗔𝗙𝗔𝗡’𝗡𝗬 𝗦𝗜𝗦𝗜𝗡𝗧𝗔𝗡𝗬 : 𝗡𝗢𝗧𝗢𝗟𝗢𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗙𝗜𝗧𝗔𝗢𝗩𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔𝗠-𝗣𝗜𝗔𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗜𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗘𝗡𝗬 𝗜𝗩𝗔𝗧𝗢, 𝗧𝗢𝗔𝗠𝗔𝗦𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗬 𝗡𝗢𝗦𝗬 𝗕𝗘 𝗛𝗢 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗛𝗔𝗠𝗔𝗦𝗢 𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗜𝗥𝗘𝗢 𝗠𝗣𝗔𝗡𝗗𝗘𝗛𝗔 𝗠𝗜𝗗𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗦𝗬 𝗠𝗜𝗩𝗢𝗔𝗞𝗔 𝗔𝗡’𝗜 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗚𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗔

𝗙𝗜𝗦𝗢𝗞𝗔𝗙𝗔𝗡’𝗡𝗬 𝗦𝗜𝗦𝗜𝗡𝗧𝗔𝗡𝗬 : 𝗡𝗢𝗧𝗢𝗟𝗢𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗙𝗜𝗧𝗔𝗢𝗩𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔𝗠-𝗣𝗜𝗔𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗜𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗘𝗡𝗬 𝗜𝗩𝗔𝗧𝗢, 𝗧𝗢𝗔𝗠𝗔𝗦𝗜𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗬 𝗡𝗢𝗦𝗬 𝗕𝗘 𝗛𝗢 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗛𝗔𝗠𝗔𝗦𝗢 𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗜𝗥𝗘𝗢 𝗠𝗣𝗔𝗡𝗗𝗘𝗛𝗔 𝗠𝗜𝗗𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗦𝗬 𝗠𝗜𝗩𝗢𝗔𝗞𝗔 𝗔𝗡’𝗜 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗚𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗔

Antoka ahafahana mamerina indray amin’ny laoniny ny hari-karena ny fisokafana amin’ny firenen-kafa, antoka ifaharan’ny fampandrosoana ihany koa anefa ny fahasalamana. Izany no antony nahatonga ny Fitondram-panjakana hanokatra ny sisin-tanin’i Madagasikara ka nametraka...