𝐅𝐀𝐍𝐈𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 «𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐔𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐄𝐒 𝐂𝐇𝐔𝐉𝐑𝐀 𝐀𝐌𝐏𝐄𝐅𝐈𝐋𝐎𝐇𝐀»

𝐅𝐀𝐍𝐈𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 «𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐔𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐄𝐒 𝐂𝐇𝐔𝐉𝐑𝐀 𝐀𝐌𝐏𝐄𝐅𝐈𝐋𝐎𝐇𝐀»

« Zo-ny vahoaka ny hisitraka fahasalamana ara-kalitao ary izay no isan’ny antony nanaovana izao ezaka izao mba hanarapenitra ny tolotra ara-pahasalamana omena azy ireo… manentana antsika mpiasan’ny fahasalamana rehetra ary isika Vahoaka hahay hanaja ny...
𝐅𝐀𝐍𝐀𝐓𝐒𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐓𝐎𝐋𝐎𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐑𝐀-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 : 𝐅𝐢𝐭𝐬𝐢𝐝𝐢𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐂𝐇𝐑𝐑 𝐅𝐞𝐧𝐨𝐚𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐀𝐭𝐬𝐢𝐧𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚, 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐟𝐨

𝐅𝐀𝐍𝐀𝐓𝐒𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐓𝐎𝐋𝐎𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐑𝐀-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 : 𝐅𝐢𝐭𝐬𝐢𝐝𝐢𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐂𝐇𝐑𝐑 𝐅𝐞𝐧𝐨𝐚𝐫𝐢𝐯𝐨 𝐀𝐭𝐬𝐢𝐧𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚, 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐚𝐧𝐣𝐢𝐫𝐨𝐟𝐨

Mitohy hatrany ny ezaka efa natomboka amin’ny fanatsaràna ny kalitaon’ny tolotra ara-pahasalamana omena ny vahoaka sy ny tontolo iasan’ny mpiasan’ny fahasalamana. Izany dia tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny politika ankaboben’ny Fanjakana mikasika ny...
𝐋𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐭𝐬𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐬𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐢𝐭𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐬𝐲 𝐚𝐦𝐩𝐨𝐢𝐳𝐢𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐞𝐡𝐨 𝐚𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐧𝐚𝐨𝐯𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐤𝐬𝐢𝐧𝐲 𝐢𝐚𝐝𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗.

𝐋𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐭𝐬𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐬𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐚 𝐢𝐭𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐬𝐲 𝐚𝐦𝐩𝐨𝐢𝐳𝐢𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐞𝐡𝐨 𝐚𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐧𝐚𝐨𝐯𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐤𝐬𝐢𝐧𝐲 𝐢𝐚𝐝𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗.

     
Fiarahamiasa eo amin’ny Ministera sy ny USAID

Fiarahamiasa eo amin’ny Ministera sy ny USAID

Ho fanamafisana ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny USAID, dia nisy ny fihaonana teo amin’ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Prof. RANDRIAMANANTANY Zely Arivelo sy ny Directeur du Bureau Santé Population Nutrition USAID...