𝗩𝗢𝗡𝗝𝗬 𝗔𝗜𝗡𝗔 : 𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗶𝗺𝗽𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗮𝗹𝗼𝗵𝗮𝗻𝘆 𝗻𝗮 « 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 » 𝗵𝗼 𝗮𝗻’𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗸𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼𝗻𝗮 𝗛ô𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗺𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗶𝘇𝗮𝗼.

𝗩𝗢𝗡𝗝𝗬 𝗔𝗜𝗡𝗔 : 𝗠𝗮𝗶𝗺𝗮𝗶𝗺𝗽𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗮𝗹𝗼𝗵𝗮𝗻𝘆 𝗻𝗮 « 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗼𝗶𝗻𝘀 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 » 𝗵𝗼 𝗮𝗻’𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗳𝗶𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗸𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼𝗻𝗮 𝗛ô𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗺𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗶𝘇𝗮𝗼.

𝗔𝗺𝗯𝗼𝗵𝗶𝘁𝘀𝗶𝗿𝗼𝗵𝗶𝘁𝗿𝗮, 𝗭𝗼𝗺𝗮 𝟭𝟱 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 I Tsapan’ny Filohan’ny Repoblika, Andry RAJOELINA ny fahasahiranana mianjady amin’ireo marary mila fitsaboana maika manatona ny sampana vonjy aina eny anivon’ny Hopitalim-panjakana ka nanolotra vahaolana maharitra izy nanoloana...
𝗜𝗡𝗦𝗣𝗖 𝗕𝗲𝗳𝗲𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮: 𝗠𝗽𝗮𝗺𝗽𝗶𝘃𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝟮𝟲 𝗻𝗮𝗵𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗸𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗵𝗮𝗸𝗮𝘀𝗶𝗸𝗮 𝗻𝘆 « é𝗰𝗵𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲, 𝗺𝗼𝗱𝘂𝗹𝗲 𝗼𝗯𝘀𝘁é𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 » 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗻𝗮𝗺𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮𝗺-𝗽𝗶𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮.

𝗜𝗡𝗦𝗣𝗖 𝗕𝗲𝗳𝗲𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮: 𝗠𝗽𝗮𝗺𝗽𝗶𝘃𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝟮𝟲 𝗻𝗮𝗵𝗮𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗸𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗵𝗮𝗸𝗮𝘀𝗶𝗸𝗮 𝗻𝘆 « é𝗰𝗵𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗮𝘂𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲, 𝗺𝗼𝗱𝘂𝗹𝗲 𝗼𝗯𝘀𝘁é𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 » 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗳𝗮𝗻𝗮𝗺𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮𝗺-𝗽𝗶𝗼𝗳𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮.

𝗕𝗲𝗳𝗲𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮, 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗼𝗯𝗶𝗮 𝟭𝟯 𝗢𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗜 Nivoaka androany ny andiany faha-16 tamin’ireo mpampivelona nanaraka fiofanana mahakasina ny « échographie communautaire, module obstétricale ». Mahatratara 26 ny isan’izy ireo, ary niofana nandritra ny iray volana. Nizara roa...