𝐀𝐃𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐓𝐀𝐙𝐎𝐌𝐎𝐊𝐀: 𝐇𝐎 𝐀𝐕𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐙𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐋𝐀𝐘 𝐅𝐀𝐎𝐁𝐄

𝐀𝐃𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐓𝐀𝐙𝐎𝐌𝐎𝐊𝐀: 𝐇𝐎 𝐀𝐕𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐙𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐋𝐀𝐘 𝐅𝐀𝐎𝐁𝐄

Hanao fizarana faobe lay misy odimoka maharitra isika amin’ity taona ity manerana ny faritra 21 eto Madagasikara. Hisy ny fanisana olona isan-tokantrano, koa arakaraky ny isan’olona ao an-trano ny anjara lay ho azony. Omena tapakila na « coupon » hatakalo lay isika,...
𝐓𝐎𝐋𝐎𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐑𝐀-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐊𝐀𝐈𝐊𝐘 𝐕𝐀𝐇𝐎𝐀𝐊𝐀-𝐅𝐀𝐑𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐌𝐎𝐑𝐎𝐍’𝐈 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀

𝐓𝐎𝐋𝐎𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐑𝐀-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐊𝐀𝐈𝐊𝐘 𝐕𝐀𝐇𝐎𝐀𝐊𝐀-𝐅𝐀𝐑𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐌𝐎𝐑𝐎𝐍’𝐈 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀

Olona miisa 1196 no nisitraka maimaimpoana ny tolotra ara-pahasalamana manakaiky vahoaka izay notanterahana tao amin’ny Kaominina Sandrandahy, Distrikan’i Fandriana, Faritra Amoron’i Mania, omaly Zoma 19 jona 2021, teo ambany fitarihan’ Andriamatoa Minisitry ny...
𝐀𝐊𝐎𝐍’𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐊𝐀𝐎𝐍𝐀𝐍-𝐃𝐎𝐇𝐀 𝐋𝐄𝐇𝐈𝐁𝐄 𝐈𝐅𝐎𝐓𝐎𝐍𝐘: 𝐅𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐚𝐬𝐚 𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐬𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐢𝐦𝐨

𝐀𝐊𝐎𝐍’𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐊𝐀𝐎𝐍𝐀𝐍-𝐃𝐎𝐇𝐀 𝐋𝐄𝐇𝐈𝐁𝐄 𝐈𝐅𝐎𝐓𝐎𝐍𝐘: 𝐅𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐚𝐬𝐚 𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐬𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐢𝐦𝐨

𝐀𝐊𝐎𝐍’𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐊𝐀𝐎𝐍𝐀𝐍-𝐃𝐎𝐇𝐀 𝐋𝐄𝐇𝐈𝐁𝐄 𝐈𝐅𝐎𝐓𝐎𝐍𝐘: 𝐅𝐚𝐧𝐚𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐚𝐬𝐚 𝐯𝐢𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐬𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐭𝐬𝐢𝐦𝐨. 𝐓𝐨𝐥𝐚𝐠𝐧𝐚𝐫𝐨, 𝟏𝟏-𝟏𝟐 𝐉𝐨𝐧𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐅𝐨𝐲𝐞𝐫 𝐂𝐀𝐌𝐏 𝐅𝐋𝐀𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓 SEHATRY NY FAHASALAMANA Ankoatra ny fandrindram-piterahana maimaimpoana dia CSB miisa 21 sy Hôpitaly Manarapenitra...