Ady amin’ny tsifanjariantsakafo

Ady amin’ny tsifanjariantsakafo

« Tsy eto Antananarivo ny biraoko » hoy Andriamatoa Minisitra « fa any atsimo, any izao ny ady ». Mitohy ary mizotra tsara ireo asa tanterahin’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka manoloana ny ady amin’ny tsifanjariantsakafo any atsimo. Ny Alarobia 14 Oktobra 2020...