Ho fisorohana ny « CORONAVIRUS » dia nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety, ny Pr Ahmad Ahmad, Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka sy Andriamatoa Joël Randriamandranto, Minisitry ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny Toetrandro ary ireo mpiaramiombonantoka izay nahitana ny Fikambanambe iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS) ho fanamafisana ny Fanambarana Iombonana natao tamin’ny androany 03 Febroary 2020 lasa teo.

Ampatsiahivina hatrany isika mba hiantso maimaimpoana ny laharana maitso 910 raha misy tranga mampiahiahy.

©SCM/MSANP – Febroary 2020