π…π€ππ€πŒπ€π…πˆπ’π€ππ€ 𝐍𝐘 π‘π€π…πˆ-ππ€π‡π€π’π€π‹π€πŒπ€ππ€: π…π€πŒππˆπ“π€πŽπ•π€ππ€ π€π•π˜ π€πŒπˆπ’𝐍𝐘 π”π’π€πˆπƒ 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒 π‡πŽ 𝐀𝐍’𝐍𝐘 𝐃𝐑𝐒 π€π“π’πˆπŒπŽ 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐅𝐀𝐍𝐀

Fandriana moderina sy mifanaraka amin’ny tontolo ambanivohitra miisa 336,fitaovana sy kojakoja hoan’ny fitsaboana toy ny Β« stΓ©thoscopes, kits chirurgicaux, balances pΓ¨se-personnes, kits d’accouchements,…) no azon’ireo CSB,CHRD ao anatin’ny Ditrika 09 ao amin’ny DRSP Atsimo Andrefana.
Natolotra tamin’ny fomba offisialy tao Toliara ny 18 Jona 2021.
Tonga nanotrona sy nanome voninahitra izao lanona izao, Ramatoa Talem-paritry ny Fahasalamana Atsimo andrefana, Dr Louisette Rasoanandrasana, izay naneho ny fisaorana sy fankasitrahana ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, amin’ny fanaovan’izy ireo ambonin-javatra ny fahasalamana izay isan’ny antoka hoan’ny fampandrosoana, ka mahatonga azy ireo manamafy ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara miombon’antoka toy ny USAID ACCES.
Ny USAID ACCES dia manao tan-tsoroka amin’ny Ministeran’ny fahasalamana amin’ny sehatra maro ary anisan’izany ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza,ka miezaka izy ireo manampy mba ahazahoan’izy ireo tolotra ara-pahasalamana sahaza sy mendrika.
Marihina fa misy kaontenera miisa 28 izay samy misy fitaovana sy kojakoja hoan’ny fitsaboana toy izao nomena taty amin’ny faritra Atsimo Andrefana taty, homena any amin’ireo faritra 10 izay hiasan’ny USAID ACCESS
Antenaina fa hisy fiantraikany tsara amin’ny fitomboan’ireo olona hanantona ny tobim-pahasalamana ny fahazahoana ireto fitaovana ireto.

Sary sy fanadihadiana: SCM/DIRCOM