⭕️ Isan’ny nanaovana fitiliana: 148
⚠️Tranga vaovao: 18
9 Analamanga
2 Vakinankaratra
1 Atsimo Andrefana
4 Amoron’i Mania
1 Ihorombe
1 Itasy
βœ…Sitrana: 10
⚠️Tranga Misy fahasarotana: 48
⚠️Namoy ny ainy: 03
1 Analamanga
2 Matsiatra Ambony