𝐍𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐭𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐫𝐲 𝐡𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐢𝐭𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗.

𝐍𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐭𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐫𝐲 𝐡𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐢𝐭𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗.

𝐌𝐚𝐧𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐚𝐦-𝐩𝐚𝐧𝐚𝐣𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐬𝐨𝐚 𝐬𝐲 𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐯𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’ 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐢𝐭𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚, 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐑𝐀𝐊𝐎𝐓𝐎𝐕𝐀𝐎 𝐇𝐀𝐍𝐈𝐓𝐑𝐀𝐋𝐀 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐧𝐚𝐧𝐝𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐦𝐩𝐨𝐤𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐚𝐨𝐧𝐲 𝐬𝐲 𝐧𝐲 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐧𝐢𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲...
𝐌𝐒𝐀𝐍𝐏 𝐞𝐨 𝐚𝐧𝐢𝐥𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐕𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧𝐲: 𝐅𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐟𝐨𝐭𝐨𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐂𝐇𝐑𝐃 𝐁𝐨𝐧𝐠𝐚𝐭𝐬𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐲 𝐂𝐒𝐁 𝟐 𝐀𝐧𝐣𝐨𝐦𝐚𝐤𝐞𝐥𝐲

𝐌𝐒𝐀𝐍𝐏 𝐞𝐨 𝐚𝐧𝐢𝐥𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐕𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧𝐲: 𝐅𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐟𝐨𝐭𝐨𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐂𝐇𝐑𝐃 𝐁𝐨𝐧𝐠𝐚𝐭𝐬𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐲 𝐂𝐒𝐁 𝟐 𝐀𝐧𝐣𝐨𝐦𝐚𝐤𝐞𝐥𝐲

𝐀𝐦𝐢𝐧’𝐢𝐳𝐚𝐨 𝐚𝐧𝐤𝐚𝐭𝐨𝐤𝐲 𝐧𝐲 𝐟𝐞𝐭𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐓𝐚𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐲 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐭𝐬𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐨𝐦-𝐛𝐚𝐨𝐯𝐚𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐢𝐳𝐚𝐨 𝐝𝐢𝐚 𝐧𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐢𝐟𝐨𝐭𝐨𝐧𝐲 𝐧𝐢𝐣𝐞𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐳𝐚𝐯𝐚-𝐦𝐢𝐬𝐲 𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐢𝐯𝐨𝐧’𝐧𝐲 𝐓𝐨𝐞𝐫𝐚𝐦-𝐩𝐢𝐭𝐬𝐚𝐛𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐧𝐣𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐲 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨𝐚 𝐯𝐚𝐝𝐢𝐧𝐲 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐧’𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐦𝐩𝐢𝐚𝐫𝐚-𝐦𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐚𝐤𝐚𝐢𝐤𝐲 𝐞𝐭𝐨...
𝐅𝐢𝐡𝐚𝐨𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐨 𝐟𝐚𝐧𝐤𝐚𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐌𝐩𝐢𝐚𝐬𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚

𝐅𝐢𝐡𝐚𝐨𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐨 𝐟𝐚𝐧𝐤𝐚𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐌𝐩𝐢𝐚𝐬𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚

𝐇𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐚𝐨𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐲 𝐟𝐚𝐧𝐤𝐚𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐌𝐩𝐢𝐚𝐬𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐍𝐨𝐬𝐲 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐳𝐚𝐯𝐚-𝐛𝐢𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐧𝐝𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐳𝐚𝐲 𝐞𝐟𝐚-𝐛𝐨𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐢𝐳𝐚𝐲 𝐝𝐢𝐚 𝐧𝐢𝐭𝐚𝐟𝐚 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐌𝐩𝐢𝐚𝐫𝐚-𝐦𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐢𝐯𝐨𝐧’𝐧𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐅𝐨𝐢𝐛𝐞, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨𝐚...
𝐈𝐑𝐄𝐎 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐋𝐀𝐇𝐈𝐃𝐘 𝐃𝐈𝐌𝐘 𝐇𝐎 𝐀𝐍’𝐍𝐘 𝐒𝐀𝐊𝐀𝐅𝐎 𝐀𝐙𝐎 𝐀𝐍𝐓𝐎𝐊𝐀

𝐈𝐑𝐄𝐎 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐋𝐀𝐇𝐈𝐃𝐘 𝐃𝐈𝐌𝐘 𝐇𝐎 𝐀𝐍’𝐍𝐘 𝐒𝐀𝐊𝐀𝐅𝐎 𝐀𝐙𝐎 𝐀𝐍𝐓𝐎𝐊𝐀

Hisorohana ny fanapoizinana ara-tsakafo amin’izao fiatrehana ny Fety sy Asaramanitra izao. 𝐍𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚! #Fisorohana_ny_fanapoizinana_ara_tsakafo #MSANP_ACSQDA...