⭕️Fitiliana: 404
⚠️Tranga vaovao: 16
9 Analamanga
4 Atsinanana
1Matsiatra Ambony
1Vatovavy Fitovinany
1Itasy

⚠️Tranga misy fahasarotana: 31
βœ…Sitrana: 17

⚰️Namoy ny ainy: 02 (Analamanga:1 – Vakinankaratra: 1)