COVID-19: ANTONTAN’ISA NY 28 JOLAY 2021

⭕️Isan’ny nanaovana fitiliana: 511

⚠️Tranga vaovao: 30

9 Analamanga

3 Matsiatra Ambony

14 Vakinankaratra

1 Vatovavy Fitovinany

2 Amoron’i Mania

1 Ihorombe

 

✅Sitrana: 18

⚠️Tranga misy fahasarotana: 33