✅Isan’ny nanaovana fitiliana: 952
✅Tranga vaovao: 04
✅ Sitrana: 01
✅Namoy ny ainy:
✅Tranga misy fahasarotana: 08