⭕Isan’ny nanaovana fitiliana: 693

⚠️ Tranga vaovao: 02
01 Analamanga
01 Matsiatra ambony
✔️Sitrana: 04
⚠️Tranga misy fahasarotana: 7