Ho fanamafasina ny ady amin’ny valan’aretina pesta izay napetraky ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka izay entina hamehezana ny valan’aretina pesta dia nanantanteraka fidinana ifotony teo anivon’ny CSB Miandrandra distrikan’Arivonimamo ireo delegasiona izay notarihin’ny tale jeneraly ny fisorohana ara-pahasalamana (DGMP) niaraka tamin’ireo solotenan’ireo mpiaramiombon’antoka ho fanaraha-maso ireo paik’ady rehetra napetraka hiadiana amin’ny aretina.
Nisy arak’izany ny fizarana ireo fitaovana izay entina miady amin’ny valanaretina ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana, toy ny :
-Aro loha
-Aro vava orona
-Aro-tanana sy aro-kiraro sy kiraro
-Blouse
Hisy ihany koa ny fizarana ireo fanafody izay entina mandray an-tΓ nana sy mitsabo ireo marary.
Eo ihany koa ny fitiliana ireo olona izay ahiahiana hitondra ny tsimokaretina.