𝟬𝟱 𝗠𝗔𝗜 : 𝗙𝗔𝗡𝗞𝗔𝗟𝗔𝗭𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 𝗠𝗔𝗡𝗘𝗥𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡𝗬 𝗛𝗢 𝗔𝗡’𝗡𝗬 𝗠𝗣𝗔𝗠𝗣𝗜𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡𝗔

𝟬𝟱 𝗠𝗔𝗜 : 𝗙𝗔𝗡𝗞𝗔𝗟𝗔𝗭𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 𝗠𝗔𝗡𝗘𝗥𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡𝗬 𝗛𝗢 𝗔𝗡’𝗡𝗬 𝗠𝗣𝗔𝗠𝗣𝗜𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡𝗔

Ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka dia faly miarahaba ny Rasazy rehetra manerana ny Nosy nahatratra ity andro anio ity ary mirary anareo hahavita be hatrany amin’ny fampivoarana ny fahasalaman’ny Reny sy ny Zaza eto Madagasikara. Any Fianarantsoa...
𝗙𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗞𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔: 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗺𝗶𝗶𝘀𝗮 𝟬𝟴 𝘃𝗼𝗮𝗵𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗖𝗦𝗕 𝘀𝗮𝗸𝗮𝗶𝘇𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗪𝗔𝗦𝗛 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗿𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗹𝗮𝘀𝗮 𝘁𝗲𝗼 𝗸𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗶-𝗽𝗮𝗸𝗮𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮.

𝗙𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗞𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔: 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗺𝗶𝗶𝘀𝗮 𝟬𝟴 𝘃𝗼𝗮𝗵𝗼𝘀𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗖𝗦𝗕 𝘀𝗮𝗸𝗮𝗶𝘇𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗪𝗔𝗦𝗛 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗿𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗹𝗮𝘀𝗮 𝘁𝗲𝗼 𝗸𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗶-𝗽𝗮𝗸𝗮𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮.

Izany hoe filamatra izy ireo amin’ny fomba fampiasana ny rano, ny fahadiovana sy fidiovana; amin’ny fitantanana ny fako sy ny fahadiovana. Ny fahadiovana no loharanon’ny fahasalamana ary manohana akaiky ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka...
𝗙𝗜𝗧𝗔𝗟𝗘𝗔𝗩𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗔𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗢𝗩𝗔𝗠-𝗕𝗔𝗞𝗦𝗜𝗡𝗬 (DPEV): 𝗧𝗮𝗳𝗮𝗽𝗲𝘁𝗿𝗮𝗸𝗮 𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼𝗮𝗻𝘆 𝗻𝘆 𝘃𝗮𝘁𝗼𝗳𝗼𝘁𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗼𝗿𝗲𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗯𝗶𝗿𝗮𝗼 𝘀𝘆 𝗳𝗶𝘁𝗮𝗵𝗶𝗿𝗶𝘇𝗮𝗻’ 𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗮𝗼𝘃𝗮𝗼.

𝗙𝗜𝗧𝗔𝗟𝗘𝗔𝗩𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗔𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗢𝗩𝗔𝗠-𝗕𝗔𝗞𝗦𝗜𝗡𝗬 (DPEV): 𝗧𝗮𝗳𝗮𝗽𝗲𝘁𝗿𝗮𝗸𝗮 𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼𝗮𝗻𝘆 𝗻𝘆 𝘃𝗮𝘁𝗼𝗳𝗼𝘁𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗼𝗿𝗲𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗯𝗶𝗿𝗮𝗼 𝘀𝘆 𝗳𝗶𝘁𝗮𝗵𝗶𝗿𝗶𝘇𝗮𝗻’ 𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗮𝗼𝘃𝗮𝗼.

Ivato, 29 Aprily 2022 – Anisan’ny vaindohan-draharahan’ny Fitondram-panjakana ankehitriny ny fampidinana ny taham-pahafatesan’ny Reny sy ny zaza. Paik’ady iray enti-manatanteraka izany ny fanaovam-baksiny. Tontosa androany maraina ny...