𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗞𝗢𝗟𝗜𝗞𝗢𝗟𝗬: 𝗡𝗔𝗛𝗔𝗩𝗜𝗧𝗔 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗠𝗕𝗔𝗥𝗔𝗠-𝗣𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗧𝗘𝗡𝗬 𝗔𝗡𝗜𝗩𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗙𝗜𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗩𝗢 𝗠𝗢𝗠𝗕𝗔 𝗡𝗬 𝗟𝗔𝗟𝗔𝗠-𝗣𝗔𝗡𝗢𝗥𝗘𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗜𝗔𝗠𝗔𝗧𝗢𝗔 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗜𝗧𝗥𝗬 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗠-𝗕𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔

𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗞𝗢𝗟𝗜𝗞𝗢𝗟𝗬: 𝗡𝗔𝗛𝗔𝗩𝗜𝗧𝗔 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗠𝗕𝗔𝗥𝗔𝗠-𝗣𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗧𝗘𝗡𝗬 𝗔𝗡𝗜𝗩𝗢𝗡’𝗡𝗬 𝗙𝗜𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗩𝗢 𝗠𝗢𝗠𝗕𝗔 𝗡𝗬 𝗟𝗔𝗟𝗔𝗠-𝗣𝗔𝗡𝗢𝗥𝗘𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗜𝗔𝗠𝗔𝗧𝗢𝗔 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗜𝗧𝗥𝗬 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗠-𝗕𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔

𝗔𝗺𝗯𝗼𝗵𝗶𝗱𝗮𝗵𝘆 – 𝟭2 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭 | Araka ny didy aman-dalàna manan-kery eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’ i Madagasikara dia tsy maintsy manao fanambaram-panànana ireo manam-pahefana ambony, isan’izany ny mpikambana ao amin’ny Governemanta. Ny...
« 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐕𝐀𝐍𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀-𝟑 », 𝐥𝐚𝐥𝐚𝐦-𝐩𝐢𝐫𝐞𝐧𝐞𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐫𝐨𝐚

« 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐕𝐀𝐍𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐃𝐈𝐀𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀-𝟑 », 𝐥𝐚𝐥𝐚𝐦-𝐩𝐢𝐫𝐞𝐧𝐞𝐧𝐚 𝐟𝐚𝐡𝐚𝐫𝐨𝐚

𝗡𝗔𝗛𝗢𝗠𝗕𝗬 𝗡𝗬 𝗗𝗜𝗔, 𝗡𝗜𝗛𝗢𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗟𝗔𝗩𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗜𝗭𝗔𝗬 𝗡𝗢𝗛𝗘𝗩𝗘𝗥𝗜𝗡𝗔 𝗛𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝗩𝗢𝗞𝗔𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗭𝗢 Tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao sy tena tadiavin’ny mponina no nentina nidina teny ifotony nanditra ny fandehanan’ny “CARAVANE MEDICALE” namakivaky faritra maromaro. Tetikasa tafiditra...
𝗖𝗛𝗥𝗗 𝗜𝗜 𝗔𝗠𝗕𝗔𝗟𝗔𝗩𝗔𝗢: 𝗡𝗶𝘁𝘀𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮 𝘀𝘆 𝗻𝗮𝗻𝗸𝗮𝗵𝗲𝗿𝘆 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗽𝗶𝗮𝘀𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗙𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼𝗮 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝗶𝘁𝗿𝘆 𝗻𝘆 𝗙𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗺-𝗯𝗮𝗵𝗼𝗮𝗸𝗮.

𝗖𝗛𝗥𝗗 𝗜𝗜 𝗔𝗠𝗕𝗔𝗟𝗔𝗩𝗔𝗢: 𝗡𝗶𝘁𝘀𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮 𝘀𝘆 𝗻𝗮𝗻𝗸𝗮𝗵𝗲𝗿𝘆 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗽𝗶𝗮𝘀𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗙𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼𝗮 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝗶𝘁𝗿𝘆 𝗻𝘆 𝗙𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗺-𝗯𝗮𝗵𝗼𝗮𝗸𝗮.

𝗔𝘀𝗮𝗯𝗼𝘁𝘀𝘆 𝟬𝟵 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭,               Anisan’ireo delegasiona nanotrona ny Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA izay nanao fitsidihana sy nitokana ireo zava-bita tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony iny ny delegasiona avy amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka...
𝐅𝐈𝐀𝐑𝐎𝐕𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐑𝐀-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 : 𝗻𝗮𝗻𝗸𝗮𝘁𝗼𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗗𝗿𝗮𝗳𝗶𝘁𝗿’𝗮𝘀𝗮𝗺-𝗽𝗶𝗿𝗲𝗻𝗲𝗻𝗮 𝗺𝗼𝗺𝗯𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝗮𝗿𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗿𝗮-𝗽𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮

𝐅𝐈𝐀𝐑𝐎𝐕𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐑𝐀-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 : 𝗻𝗮𝗻𝗸𝗮𝘁𝗼𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗗𝗿𝗮𝗳𝗶𝘁𝗿’𝗮𝘀𝗮𝗺-𝗽𝗶𝗿𝗲𝗻𝗲𝗻𝗮 𝗺𝗼𝗺𝗯𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝗮𝗿𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗿𝗮-𝗽𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚𝐫𝐢𝐯𝐨, 𝟎𝟖 𝐨𝐤𝐭𝐨𝐛𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏- Nody ventiny ny rano nantsakaina, tontosa tamin’ity andro anio ity, teny Ivandry ny Atrikasa ho fankatoavana ny Drafitr’asam-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana rehefa novolavolaina nandritra ny volana maro. Andrim-panjakana...
𝗖𝗛𝗨 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗞𝗔𝗕𝗔𝗥𝗬 𝗔𝗡𝗧𝗦𝗜𝗥𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 : 𝗛𝗮𝘃𝗮𝗼𝘇𝗶𝗻𝗮 𝘀𝘆 𝗵𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝗵𝗮𝗿𝗮𝗵𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆 𝗮𝗻-𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗿𝗲𝗻𝘆 𝘀𝘆 𝗻𝘆 𝘇𝗮𝘇𝗮.

𝗖𝗛𝗨 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 𝗞𝗔𝗕𝗔𝗥𝗬 𝗔𝗡𝗧𝗦𝗜𝗥𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 : 𝗛𝗮𝘃𝗮𝗼𝘇𝗶𝗻𝗮 𝘀𝘆 𝗵𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝘀𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝗵𝗮𝗿𝗮𝗵𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝘆 𝗮𝗻-𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗿𝗲𝗻𝘆 𝘀𝘆 𝗻𝘆 𝘇𝗮𝘇𝗮.

𝐈𝐯𝐚𝐧𝐝𝐫𝐲, 𝟎𝟖 𝐨𝐤𝐭𝐨𝐛𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏 – Tontosa io maraina io teny amin’ny Masoivohon’i Japana eny Ivandry ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa mikasika ny Tetikasa fanitarana ny Sampandraharaha mandray an-tanana ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza ao amin’ny CHU Place Kabary...