𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵: 𝗜𝗿𝗲𝗼 𝘁𝘀𝗮𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗱𝗶𝗱𝗶𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗻-𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗲𝗻𝘆 𝗮𝗻𝗶𝘃𝗼𝗻’ 𝗻𝘆 𝗧𝗼𝗯𝗶𝗺𝗽𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗶𝘀𝗮𝗻’ 𝗮𝗺𝗯𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝘆

𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵: 𝗜𝗿𝗲𝗼 𝘁𝘀𝗮𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗱𝗶𝗱𝗶𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗻-𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗲𝗻𝘆 𝗮𝗻𝗶𝘃𝗼𝗻’ 𝗻𝘆 𝗧𝗼𝗯𝗶𝗺𝗽𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗶𝘀𝗮𝗻’ 𝗮𝗺𝗯𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝘆

𝗔𝗗𝗬 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵: 𝗜𝗿𝗲𝗼 𝘁𝘀𝗮𝗿𝗮 𝗵𝗼 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼𝗱𝗶𝗱𝗶𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗻-𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆 𝗲𝗻𝘆 𝗮𝗻𝗶𝘃𝗼𝗻’ 𝗻𝘆 𝗧𝗼𝗯𝗶𝗺𝗽𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗶𝘀𝗮𝗻’ 𝗮𝗺𝗯𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝘆   ✔️𝗜𝗥𝗘𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗥𝗬 𝗧𝗢𝗞𝗢𝗡𝗬 𝗛𝗔𝗡𝗔𝗧𝗢𝗡𝗔 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 : – Maneho tranga covid-19 tsotra : Mikohaka, mafana...
𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘 𝗘𝗫𝗖𝗘𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 -𝟭𝟵 : 𝗡𝗜𝗦𝗜𝗧𝗥𝗔𝗞𝗔 𝗡𝗬 𝗔𝗡𝗝𝗔𝗥𝗔𝗡𝗬 𝗡𝗬 𝗠𝗣𝗜𝗔𝗦𝗔𝗡’𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗢 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗥𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗩𝗔𝗞𝗜𝗡𝗔𝗡𝗞𝗔𝗥𝗔𝗧𝗥𝗔

𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘 𝗘𝗫𝗖𝗘𝗣𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 -𝟭𝟵 : 𝗡𝗜𝗦𝗜𝗧𝗥𝗔𝗞𝗔 𝗡𝗬 𝗔𝗡𝗝𝗔𝗥𝗔𝗡𝗬 𝗡𝗬 𝗠𝗣𝗜𝗔𝗦𝗔𝗡’𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗢 𝗔𝗠𝗜𝗡’𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗥𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗩𝗔𝗞𝗜𝗡𝗔𝗡𝗞𝗔𝗥𝗔𝗧𝗥𝗔

“ 𝗡𝘆 𝗼𝗹𝗼𝗻𝗮 𝗶𝘇𝗮𝘆 𝗺𝗶𝗮𝘀𝗮 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝘁𝗼𝗵𝗮𝗻𝗮, 𝗶𝘀𝗶𝗸𝗮 𝗿𝗲𝗵𝗲𝘁𝗿𝗮 𝗸𝗼𝗮 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗳𝗮𝗻𝗮𝗺𝗽𝘆, 𝗻𝗶𝗮𝘀𝗮 𝗺𝗮𝗳𝘆 𝗶𝗮𝗻𝗮𝗿𝗲𝗼 𝗮𝗿𝘆 𝗺𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗸𝗮 𝗻𝘆 𝗵𝗮𝗵𝗮𝘇𝗼 𝗳𝗮𝗻𝗸𝗮𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮, 𝗺𝗮𝗻𝗸𝗮𝘀𝗶𝘁𝗿𝗮𝗸𝗮 𝗮𝗻𝗮𝗿𝗲𝗼…𝗮𝘁𝗮𝗼𝘃𝘆 𝘁𝘀𝗮𝗿𝗮 𝗳𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗮𝘀𝗮𝗻𝘁𝘀𝗶𝗸𝗮, 𝘁𝘀𝗮𝗯𝗼𝘆 𝗳𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗿𝘆…” anisan’ny teny nambaran’ Andriamatoa Filohan’ny Repoblika...
𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 : 𝗙𝗶𝘃𝗼𝗮𝗿𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗮𝗻𝘁𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻’𝗶𝘀𝗮 𝗻𝘆 𝟬𝟰 𝗵𝗮𝘁𝗿𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝟭𝟬 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗺𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭.

𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 : 𝗙𝗶𝘃𝗼𝗮𝗿𝗮𝗻’𝗻𝘆 𝗮𝗻𝘁𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻’𝗶𝘀𝗮 𝗻𝘆 𝟬𝟰 𝗵𝗮𝘁𝗿𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝟭𝟬 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗺𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭.

Isan’ny nanaovana fitiliana: 7828 ——– #Tranga_vaovao: 994 ANALAMANGA: 578 VAKINANKARATRA: 183 MATSIATRA AMBONY: 98 VATOVAVY SY FITOVINANY: 30 ANOSY: 23 ATSIMO ATSINANANA: 21 AMORON’I MANIA: 20 ATSIMO ANDREFANA: 12 MELAKY: 09 ATSINANANA:...
𝗙𝗜𝗞𝗔𝗥𝗢𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗛𝗔𝗞𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔 𝗡𝗬 𝗩𝗔𝗞𝗦𝗜𝗡𝗬 : 𝗡𝗢𝗧𝗢𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢𝗔𝗡𝗬 𝗡𝗬 𝗜𝗩𝗢𝗡𝗧𝗢𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗩𝗢𝗔𝗟𝗢𝗛𝗔𝗡𝗬 𝗠𝗜𝗦𝗔𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗜𝗭𝗔𝗡𝗬 𝗘𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗚𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗔

𝗙𝗜𝗞𝗔𝗥𝗢𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗛𝗔𝗞𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔 𝗡𝗬 𝗩𝗔𝗞𝗦𝗜𝗡𝗬 : 𝗡𝗢𝗧𝗢𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢𝗔𝗡𝗬 𝗡𝗬 𝗜𝗩𝗢𝗡𝗧𝗢𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗩𝗢𝗔𝗟𝗢𝗛𝗔𝗡𝗬 𝗠𝗜𝗦𝗔𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗜𝗭𝗔𝗡𝗬 𝗘𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗚𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗔

𝗢𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗔𝗻𝗸𝗮𝘁𝘀𝗼 ,𝟭𝟬 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗺𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭I Mihazakazaka manaraka ny fivoaran’ny fandrosoana ny tontolon’ny fitsaboana sy ny fikarohana ara-tsiansa sy eto amintsika. Mpikaroka Malagasy maro no mifanome tanana manatanteraka izany, izay ahitana ny avy amin’ny Ministeran’ny...