𝐍𝐘 𝐏𝐀𝐈𝐊’𝐀𝐃𝐘 « 𝐓𝐑𝐀𝐂𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 » 𝐈𝐙𝐀𝐘 𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐇𝐈𝐀𝐃𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐕𝐀𝐋𝐀𝐍𝐀𝐑𝐄𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗.

𝐍𝐘 𝐏𝐀𝐈𝐊’𝐀𝐃𝐘 « 𝐓𝐑𝐀𝐂𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 » 𝐈𝐙𝐀𝐘 𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐇𝐈𝐀𝐃𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐕𝐀𝐋𝐀𝐍𝐀𝐑𝐄𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗.

Ny « 𝘛𝘳𝘢𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘢𝘤𝘵 » dia fomba entina hikarohana faran’izay haingana ireo olona rehetra nifandray na nifanerasera mivantana tamina olona efa voamarina fa mitondra ny valanaretina Covid-19 ka ampanaovina test avy hatrany. Ireo izay mbola tsy misy soritr’aretina akory...
FANAMBARANA MANOKANA MAHAKASIKA NY COVID-19

FANAMBARANA MANOKANA MAHAKASIKA NY COVID-19

« Mitohy ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 ary efa mipetraka ny paik’ady manokana amin’izany » hoy Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Prof. RAKOTOVAO Hanitrala Jean-Louis androany nandritra ny fanambarana izay notanterahany tao Ambohidahy. Manoloana ny...
𝐍𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐭𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐫𝐲 𝐡𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐢𝐭𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗.

𝐍𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐚 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐧𝐭𝐬𝐢𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐚𝐫𝐲 𝐡𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐢𝐭𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗.

𝐌𝐚𝐧𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐚𝐦-𝐩𝐚𝐧𝐚𝐣𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐬𝐨𝐚 𝐬𝐲 𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐯𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’ 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐢𝐭𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚, 𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐑𝐀𝐊𝐎𝐓𝐎𝐕𝐀𝐎 𝐇𝐀𝐍𝐈𝐓𝐑𝐀𝐋𝐀 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐧𝐚𝐧𝐝𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐦𝐩𝐨𝐤𝐚 𝐧𝐚𝐭𝐚𝐨𝐧𝐲 𝐬𝐲 𝐧𝐲 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐧𝐢𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲...
𝐌𝐒𝐀𝐍𝐏 𝐞𝐨 𝐚𝐧𝐢𝐥𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐕𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧𝐲: 𝐅𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐟𝐨𝐭𝐨𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐂𝐇𝐑𝐃 𝐁𝐨𝐧𝐠𝐚𝐭𝐬𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐲 𝐂𝐒𝐁 𝟐 𝐀𝐧𝐣𝐨𝐦𝐚𝐤𝐞𝐥𝐲

𝐌𝐒𝐀𝐍𝐏 𝐞𝐨 𝐚𝐧𝐢𝐥𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐕𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐡𝐚𝐭𝐫𝐚𝐧𝐲: 𝐅𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐟𝐨𝐭𝐨𝐧𝐲 𝐭𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐂𝐇𝐑𝐃 𝐁𝐨𝐧𝐠𝐚𝐭𝐬𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐲 𝐂𝐒𝐁 𝟐 𝐀𝐧𝐣𝐨𝐦𝐚𝐤𝐞𝐥𝐲

𝐀𝐦𝐢𝐧’𝐢𝐳𝐚𝐨 𝐚𝐧𝐤𝐚𝐭𝐨𝐤𝐲 𝐧𝐲 𝐟𝐞𝐭𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐟𝐚𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐓𝐚𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐲 𝐧𝐲 𝐟𝐢𝐭𝐬𝐞𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐭𝐚𝐨𝐦-𝐛𝐚𝐨𝐯𝐚𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐢𝐳𝐚𝐨 𝐝𝐢𝐚 𝐧𝐢𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐢𝐟𝐨𝐭𝐨𝐧𝐲 𝐧𝐢𝐣𝐞𝐫𝐲 𝐧𝐲 𝐳𝐚𝐯𝐚-𝐦𝐢𝐬𝐲 𝐞𝐧𝐲 𝐚𝐧𝐢𝐯𝐨𝐧’𝐧𝐲 𝐓𝐨𝐞𝐫𝐚𝐦-𝐩𝐢𝐭𝐬𝐚𝐛𝐨𝐚𝐧𝐚 𝐦𝐢𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐧𝐣𝐚𝐤𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐲 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨𝐚 𝐯𝐚𝐝𝐢𝐧𝐲 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐧’𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐦𝐩𝐢𝐚𝐫𝐚-𝐦𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐚𝐤𝐚𝐢𝐤𝐲 𝐞𝐭𝐨...