Lahatenin’ Andriamatoa Minisitra ny Fahasalamam-bahoaka, Pr Ahmad AHMAD.

« atsaharo ny tsy fitovian’ny lahy sy ny vavy, atsaharo ny tsy fitoviana ara-pahasalamana, tapitra hatreo ny faharovitan’ny tatavia eo ampiterahana »