Tao anatin’ny ady amin’ny valanaretina Coronavirus, maro ireo fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana hanamorana ny fiatrehana ny « 2Γ¨me vagueΒ Β». Miisa 7 ireo CTC-19 nosokafana, nisy ireo trano fandraisam-bahiny navadika ho hopitaly vonjimaika. 800 mahery ireo olona izay noraisina nanao fifanarahan-kasa an-tsitrapo na « volontariatΒ Β» hiandraikitra ireo toerana fandraisana marary ireo.
Nivahiny tao amin’ny Televiziona Malagasy ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Prof. RAKOTOVAO Hanitrala Jean-Louis omaly Talata 13 jolay 2021 nanazava mahakasika ny karaman’ireo olona niasa teny amin’ny CTC-19 sy HΓ΄tels-HΓ΄pitaux ireo.
Noho ny fikarakarana taratasy hoy izy no mbola tsy nahafahan’ireo sasany nisitraka ny anjara karamany. Efa nisy tokoa mantsy ireo izay efa nahazo izany ary efa nanomboka omaly maraina ihany koa ny fandoavana ny an’ireo andiany faharoa.
Nomarihan’ny Minisitra tompon’andraikitra tsara kosa anefa fa efa nisitraka ny karama telo volana avokoa izy ireo.
Mahakasika ny prime exceptionnelle covid kosa dia nanambara Andriamatoa Minisitra fa efa maro no nahazo ny anjarany na ny teto an-dRenivohitra na ny amin’ny Faritany.

—————-

Afin de faciliter la prise en charge de la 2 Γ¨me vague de la pandΓ©mie de Covid-19 qui a touchΓ© Madagascar, nombreuses mesures ont Γ©tΓ© prises par le gouvernement. Sept CTC-19 ont ouvert leurs portes, bon nombre d’HΓ΄tels ont Γ©tΓ© convertis en HΓ΄pitaux temporairement, plus de 800 personnes ont Γ©tΓ© recrutΓ©es sous contrat de 1 an. Le Ministre de la SantΓ© Publique, Prof.RAKOTOVAO Hanitrala Jean-Louis a expliquΓ© hier lors de son intervention dans l’Γ©mission de journal de la TVM son point de vue sur les salaires des personnels affectΓ©s dans les CTC-19 et HΓ΄tels-HΓ΄pitaux. Certains n’ont pas encore pu acquΓ©rir leur part de salaire en raison de la paperasse a-t-il dΓ©clarΓ©. Un paiement qui a dΓ¨s lors dΓ©jΓ  commencΓ© hier matin. Cependant, le Ministre Responsable a notΓ© que tous ont dΓ©jΓ  reΓ§u les trois mois de salaire.
Concernant la prime exceptionnelle Covid-19, beaucoup ont déjà reçu leur part que ce soit dans la Capitale ou dans les provinces dixit le Ministre de la Santé Publique.