⭕️Isan’ny nanaovana fitiliana: 578

⚠️Tranga vaovao: 05
2 Analamanga
1 Vakinankaratra
1 Itasy
1 Vatovavy Fitovinany

✅Sitrana: 04
⚠️Tranga misy fahasarotana: 09