๐ŸŽ‰๐ŸŽ Araka ny narahantsika mivantana teto aminโ€™ny pejy dia notokananโ€™ Andriamatoa Filohanโ€™ny Repoblika Andry RAJOELINA omaly 11 desambra 2021 ny CSB II Manarapenitra Antsirabe Avaratra.
โ€œ ๐—ก๐˜† ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ป๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ต๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐˜† ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฟ๐˜† ๐—ป๐˜† ๐˜๐˜€๐˜† ๐—ณ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—ธ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ต๐—ฒ๐—ณ๐—ฎ ๐—บ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฒ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ปโ€™๐—ถ๐˜๐˜† ๐—–๐—ฆ๐—• ๐—œ๐—œ ๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ ๐—ต๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐˜‡๐—ผ ๐—ณ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ธ๐—ผ๐—ฎ, ๐—ป๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ป๐˜† ๐—ฟ๐—ฒ๐—ต๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐˜† ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ผ๐—ต๐—ผ๐—ธ๐—ฎ ๐—ธ๐—ฎ ๐—ต๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ธ๐—ฎ ๐—ฒ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ปโ€™๐—ถ๐˜๐˜† ๐˜๐—ผ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ ๐—ต๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐˜‡๐—ผ ๐—ณ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐˜€๐—ผ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ, ๐—ต๐—ผ ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ธ๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—ฎ ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ป-๐˜๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ป๐˜† ๐˜‡๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ธโ€™๐—ถ๐˜‡๐˜† ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—ผ โ€ hoy Andriamatoa Filohan’ny Repoblika raha nitso-drano ity CSB II vaovao ity, izay iray aminโ€™ireo CSB II Manarapenitra miisa 7 naorina ao aminโ€™ny Faritra Vakinankaratra.
๐Ÿฅ Aminโ€™ny maha CSB II azy izay, dia maro ireo tolotra ara-pahasalamana azonโ€™ny vahoaka sitrahana ao, toy ny tolotra fitsaboana ankapobeny, fanaraha-maso ny fahasalamanโ€™ny Reny sy ny zaza, fampiterahana, fandrindrana fiainam-pianakaviana, fanaovam-baksiny, ary torohevitra ara-pahasalamana samihafa.
โญ• Nambarany ihany koa nandritra ny Kabary izay nataony nanoloana ireo vahoaka izay tonga nanome voninahitra ny lanonam-pitokanana fa โ€œ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ป๐˜† ๐—ณ๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐—บ-๐—ฝ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ, ๐—ป๐˜† ๐—ณ๐—ถ๐˜๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ป๐˜† ๐˜‡๐—ฎ๐˜‡๐—ฎ ๐—น๐—ฎ๐˜๐˜€๐—ฎ๐—ธ๐˜† ๐—ป๐˜† ๐Ÿฑ ๐˜๐—ฎ๐—ผ๐—ป๐—ฎ, ๐˜€๐˜† ๐—ป๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ป๐˜† ๐—ฏ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ผ๐—ต๐—ผ๐—ธ๐—ฎ, ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐˜‡๐—ฎ ๐—ธ๐—ฒ๐—น๐˜† ๐—ฎ๐—ฟ๐˜† ๐—ป๐˜† ๐—ณ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ฒ๐—ผ ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ๐—ปโ€™๐—ถ๐—ผ ๐—ง๐—ผ๐—ฏ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ต๐—ฎ๐˜€๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ณ๐—ผ๐˜๐—ผ๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—ผโ€.
๐ŸŽฏ Fokontany miisa 06 izay ahitana mponina manodidina ny 31.469 no hahazo tombotsoa ara-pahasalamana mivantana noho ny fahavitanโ€™izao CSB II vaovao izao, izay ahitana efitra 7 sy fandriana miisa 7. Efa vonona ireo mpiasanโ€™ny fahasalamana hiasa ao an-toerana koa manasa antsika vahoaka ho tonga maro hisitraka ny fisianโ€™izao Tobimpahasalamana vaovao izao.
๐Ÿ™ Nisaotra anโ€™ Andriamatoa Filohanโ€™ ny Repoblika, Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka raha nandray fitenenana noho ny fanaovany ho zava-dehibe ny Fahasalamam-bahoaka ary nanome toky ny tenany fa hiezaka ny mpiasanโ€™ny fahasalamana hikajy tsara ny fananana iombonana mba haharitra araka ny niheverana azy.
๐ŸŽฏ Mitohy hatrany ny fanatanterahana ny velirano fahadimy manerana ny toerana maro eto aminโ€™ny Nosy ary tsy hisy distrika ho adino na dia iray aza, araka ny nambaranโ€™ Andriamatoa Filohanโ€™ny Repoblika Andry RAJOELINA hatrany.
SCM/DIRCOM-MSANP