Antoky ny fahasalamana ny fanatanjahan-tena, manome lanja izany ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka. Tsara ny vokatra azo tamin’ny taranja Karate-Do nandritra ny ASIEF 2019 izay notanterahina tany Antsiranana ny 14 hatramin’ny 20 oktobra lasa teo. Medaly volamena telo (03), medaly volafotsy (02), medaly alimo (03) no azon’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka tamin’ny alalan’ny 3FB nandritra io fifaninanana goavana izay natokana ho an’ny mpiasam-panjakana io.

Natolotra an’Andriamatoa Minisitra ny Fahasalamam-bahoaka ny amboara