⭕️Isan’ny nanaovana fitiliana: 460
⚠️Tranga vaovao: 17
11 Analamanga
2 Vatovavy Fitovinany
1 Matsiatra ambony
3 Alaotra Mangoro

βœ…Sitrana: 17
⚠️Tranga misy fahasarotana: 36
⚠️Namoy ny ainy: 01