⭕️Isan’ny nanaovana fitiliana: 562
⚠️Tranga vaovao: 25
21 Analamanga
3 Matsiatra Ambony
1 Itasy
βœ…Sitrana: 12
⚠️Tranga misy fahasarotana: 36
⚠️Namoy ny ainy: 00