Β« Genexpert Β» 30 isa miaraka amin’ny Β« rΓ©actif Β» no ho aparitaka any amin’ny distrika; Β« tunnel de dΓ©sinfection Β» 10 ho apetraka eny seranam-piaramanidina amin’ny Faritra izay manana izany.

Tsy manao ambanin-javatra ny fahasalamam-bahoaka ary manaramaso akaiky ny fivoaran’ny valanaretina covid-19 eto amintsika araka izany ny Fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Mpiaramiombonantoka aminy izay ahitana ny Β« Banque Mondiale Β».

Tohizana ny ezaka. Na dia hita taratra aza ny fihenan’ny olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimokaretina covid-19 dia tohizana hatrany ny ezaka efa natomboka araka ny toromarika avy amin’ Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ho fanatanterahana ny velirano fahadimy. Ny fitiliana mialoha ireo tranga mampiahiahy tokoa mantsy no anisan’ny fomba iray hanapahana ny rojom-pifindrana; izany hoe hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina sy handraisana ara-potoana ireo izay mitondra ny tsimokaretina.

Genexpert miisa 20 mbola ho avy.Β Tsara ny mampahafantatra fa mahatratra 50 ireo Β« Genexpert Β» nafarana miaraka amin’ny Β« rΓ©actif Β» 61.300 isa izay hoentina hitiliana ny Β« coronavirus Β», mbola misy 20 isa araka izany ireo Β« Genexpert Β» mbola ho avy raha ny nambaran’ andriamatoa MAHAVITARA Sylvestre, Tomponandraikitry ny tsenambaro-panjakana eo anivon’ny UCP ny Alatsinainy 19 jolay 2021 lasa teo teny amin’ny toerana fitahirizan’ entan’ny UCP Ambohimiandra.