𝐅𝐢𝐡𝐚𝐨𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐨 𝐟𝐚𝐧𝐤𝐚𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐌𝐩𝐢𝐚𝐬𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚

𝐅𝐢𝐡𝐚𝐨𝐧𝐚𝐧𝐚 𝐡𝐨 𝐟𝐚𝐧𝐤𝐚𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐌𝐩𝐢𝐚𝐬𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚

𝐇𝐨 𝐟𝐢𝐬𝐚𝐨𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐲 𝐟𝐚𝐧𝐤𝐚𝐬𝐢𝐭𝐫𝐚𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐌𝐩𝐢𝐚𝐬𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐍𝐨𝐬𝐲 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐳𝐚𝐯𝐚-𝐛𝐢𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐧𝐝𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐢𝐳𝐚𝐲 𝐞𝐟𝐚-𝐛𝐨𝐥𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐧𝐲 𝐧𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚 𝐢𝐳𝐚𝐲 𝐝𝐢𝐚 𝐧𝐢𝐭𝐚𝐟𝐚 𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐢𝐫𝐞𝐨 𝐌𝐩𝐢𝐚𝐫𝐚-𝐦𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐞𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐢𝐯𝐨𝐧’𝐧𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐅𝐨𝐢𝐛𝐞, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭𝐨𝐚...
𝐅𝐀𝐍𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄𝐑𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐕𝐄𝐋𝐈𝐑𝐀𝐍𝐎 – 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐊𝐀 𝐀𝐌𝐁𝐀𝐓𝐎𝐋𝐀𝐌𝐏𝐘

𝐅𝐀𝐍𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄𝐑𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐕𝐄𝐋𝐈𝐑𝐀𝐍𝐎 – 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐊𝐀 𝐀𝐌𝐁𝐀𝐓𝐎𝐋𝐀𝐌𝐏𝐘

« Ny Firaisankina no hery, asa-vadi-drano tsy vita raha tsy ifanakonana ». Hita taratra ary azo tsapain-tanana ny fifanomezan-tanana eo amin’ny samy mpikambana ao amin’ny Governemanta amin’ny famaliana haingana ny hetahetam-bahoaka. Izany dia ho...
Jeux de la solidarité

Jeux de la solidarité

Le stade au sein du CHUJRA a accueilli les « jeux de la solidarité » organisés le Ministère de la Santé Publique ce vendredi 18 décembre 2020. Plusieurs directions ont participé aux diverses activités sportives prévues, à savoir le football, le basket-ball, la...