𝐅𝐀𝐍𝐀𝐌𝐀𝐅𝐈𝐒𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐑𝐀𝐅𝐈-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀: 𝐅𝐀𝐌𝐏𝐈𝐓𝐀𝐎𝐕𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐕𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐔𝐒𝐀𝐈𝐃 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒 𝐇𝐎 𝐀𝐍’𝐍𝐘 𝐃𝐑𝐒 𝐀𝐓𝐒𝐈𝐌𝐎 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐅𝐀𝐍𝐀.

𝐅𝐀𝐍𝐀𝐌𝐀𝐅𝐈𝐒𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐑𝐀𝐅𝐈-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀: 𝐅𝐀𝐌𝐏𝐈𝐓𝐀𝐎𝐕𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐕𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐔𝐒𝐀𝐈𝐃 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒 𝐇𝐎 𝐀𝐍’𝐍𝐘 𝐃𝐑𝐒 𝐀𝐓𝐒𝐈𝐌𝐎 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐅𝐀𝐍𝐀.

𝐅𝐀𝐍𝐀𝐌𝐀𝐅𝐈𝐒𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐑𝐀𝐅𝐈-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀: 𝐅𝐀𝐌𝐏𝐈𝐓𝐀𝐎𝐕𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐕𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐔𝐒𝐀𝐈𝐃 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒 𝐇𝐎 𝐀𝐍’𝐍𝐘 𝐃𝐑𝐒 𝐀𝐓𝐒𝐈𝐌𝐎 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐅𝐀𝐍𝐀 Fandriana moderina sy mifanaraka amin’ny tontolo ambanivohitra miisa 336,fitaovana sy kojakoja hoan’ny fitsaboana toy ny « stéthoscopes, kits...
𝐀𝐊𝐎𝐍’𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍𝐀𝐍-𝐓𝐒𝐀𝐈𝐍𝐀 : 𝐀𝐋𝐀𝐓𝐒𝐈𝐍𝐀𝐈𝐍𝐘 𝟐𝟏 𝐉𝐈𝐎𝐍𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟏.

𝐀𝐊𝐎𝐍’𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐍𝐆𝐀𝐍𝐀𝐍-𝐓𝐒𝐀𝐈𝐍𝐀 : 𝐀𝐋𝐀𝐓𝐒𝐈𝐍𝐀𝐈𝐍𝐘 𝟐𝟏 𝐉𝐈𝐎𝐍𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟏.

Toy ny mahazatra isaky ny fiandohan’ny herinandro dia anjaran’ny CACSU izay misahana ny fahasalamana hoan’ny daholobe no nitondra ny tatitry ny zava-bita nandritry ny herinandro sy ireo Vina sy kinasa ho amin’ity herinandro vaovao ity. Nanamarika ny zava-bita...
𝐀𝐃𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐓𝐀𝐙𝐎𝐌𝐎𝐊𝐀: 𝐇𝐎 𝐀𝐕𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐙𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐋𝐀𝐘 𝐅𝐀𝐎𝐁𝐄

𝐀𝐃𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐓𝐀𝐙𝐎𝐌𝐎𝐊𝐀: 𝐇𝐎 𝐀𝐕𝐘 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐙𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐋𝐀𝐘 𝐅𝐀𝐎𝐁𝐄

Hanao fizarana faobe lay misy odimoka maharitra isika amin’ity taona ity manerana ny faritra 21 eto Madagasikara. Hisy ny fanisana olona isan-tokantrano, koa arakaraky ny isan’olona ao an-trano ny anjara lay ho azony. Omena tapakila na « coupon » hatakalo lay isika,...
𝐓𝐎𝐋𝐎𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐑𝐀-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐊𝐀𝐈𝐊𝐘 𝐕𝐀𝐇𝐎𝐀𝐊𝐀-𝐅𝐀𝐑𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐌𝐎𝐑𝐎𝐍’𝐈 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀

𝐓𝐎𝐋𝐎𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐑𝐀-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐊𝐀𝐈𝐊𝐘 𝐕𝐀𝐇𝐎𝐀𝐊𝐀-𝐅𝐀𝐑𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐌𝐎𝐑𝐎𝐍’𝐈 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀

Olona miisa 1196 no nisitraka maimaimpoana ny tolotra ara-pahasalamana manakaiky vahoaka izay notanterahana tao amin’ny Kaominina Sandrandahy, Distrikan’i Fandriana, Faritra Amoron’i Mania, omaly Zoma 19 jona 2021, teo ambany fitarihan’ Andriamatoa Minisitry ny...