𝐅𝐈𝐀𝐑𝐎𝐕𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐑𝐀-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 : 𝗻𝗮𝗻𝗸𝗮𝘁𝗼𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗗𝗿𝗮𝗳𝗶𝘁𝗿’𝗮𝘀𝗮𝗺-𝗽𝗶𝗿𝗲𝗻𝗲𝗻𝗮 𝗺𝗼𝗺𝗯𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝗮𝗿𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗿𝗮-𝗽𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮

𝐅𝐈𝐀𝐑𝐎𝐕𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐑𝐀-𝐏𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐀 : 𝗻𝗮𝗻𝗸𝗮𝘁𝗼𝗮𝘃𝗶𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗗𝗿𝗮𝗳𝗶𝘁𝗿’𝗮𝘀𝗮𝗺-𝗽𝗶𝗿𝗲𝗻𝗲𝗻𝗮 𝗺𝗼𝗺𝗯𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗶𝗮𝗿𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗿𝗮-𝗽𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮

𝐀𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐧𝐚𝐫𝐢𝐯𝐨, 𝟎𝟖 𝐨𝐤𝐭𝐨𝐛𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏- Nody ventiny ny rano nantsakaina, tontosa tamin’ity andro anio ity, teny Ivandry ny Atrikasa ho fankatoavana ny Drafitr’asam-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana rehefa novolavolaina nandritra ny volana maro. Andrim-panjakana...
𝐂𝐇𝐑𝐃 𝐁𝐄𝐓𝐑𝐎𝐊𝐀: 𝐍𝐀𝐇𝐀𝐙𝐎 « 𝐀𝐌𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋𝐈𝐒𝐄𝐄 » 𝐕𝐀𝐎𝐕𝐀𝐎

𝐂𝐇𝐑𝐃 𝐁𝐄𝐓𝐑𝐎𝐊𝐀: 𝐍𝐀𝐇𝐀𝐙𝐎 « 𝐀𝐌𝐁𝐔𝐋𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋𝐈𝐒𝐄𝐄 » 𝐕𝐀𝐎𝐕𝐀𝐎

𝐁𝐞𝐭𝐫𝐨𝐤𝐚, 𝟎𝟒 𝐨𝐤𝐭𝐨𝐛𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏 Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny Fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny alalan’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, amin’ny fanatsàrana ny kalitaon’ny tolotra ara-pahasalamana omena ny vahoaka, na aiza na...
𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐊𝐀𝐍’ 𝐀𝐌𝐁𝐎𝐕𝐎𝐌𝐁𝐄: 𝐅𝐈𝐓𝐎𝐊𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐂𝐒𝐁 𝐈𝐈 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐏𝐄𝐍𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐑𝐎𝐀𝐋𝐎𝐏𝐎𝐓𝐘

𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐊𝐀𝐍’ 𝐀𝐌𝐁𝐎𝐕𝐎𝐌𝐁𝐄: 𝐅𝐈𝐓𝐎𝐊𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐂𝐒𝐁 𝐈𝐈 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐏𝐄𝐍𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐑𝐎𝐀𝐋𝐎𝐏𝐎𝐓𝐘

Ny Zoma 1 oktobra 2021, nandritra ny fitsidihan’ny Filoham-pirenena mivady sy ny delegasiona notarihiny, ny tany amin’ny Faritra Atsimo, no nitokanana tamin’ny Fomba ôfisialy ny CSB II Manarapenitra Maroalopoty, ao amin’ny distrikan’ny Ambovombe, Faritra...
𝗖𝗛𝗥𝗗 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗩𝗢𝗔𝗬: 𝗡𝗔𝗛𝗔𝗭𝗢 𝗙𝗜𝗧𝗔𝗢𝗩𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗢 𝗛𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥À𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔.

𝗖𝗛𝗥𝗗 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗩𝗢𝗔𝗬: 𝗡𝗔𝗛𝗔𝗭𝗢 𝗙𝗜𝗧𝗔𝗢𝗩𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗢 𝗛𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥À𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔.

Mitohy ny fampitaovana ny Tobimpahasalamana miankina amin’ny fanjakana izay imasoan’ny Fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ireo Mpiaramiombonantoka aminy ho fanatanterahana ny Velirano...
ꜰᴀɴᴅʀɪɴᴅʀᴀᴍ-ᴘɪᴀɪɴᴀᴍ-ᴘɪᴀɴᴀᴋᴀᴠɪᴀɴᴀ ᴇᴛᴏ ᴀᴍɪɴ’ɴʏ ᴋᴏɴᴛɪɴᴀɴᴛᴀ ᴀꜰʀɪᴋᴀɴɪɴᴀ : ᴠᴏᴀʜᴏꜱᴏᴛʀᴀ ʜᴏ ᴛᴏᴍᴘᴏᴅᴀᴋᴀ ɴʏ ꜰɪʟᴏʜᴀɴ’ɴʏ ʀᴇᴘᴏʙʟɪᴋᴀ ᴀɴᴅʀʏ ʀᴀᴊᴏᴇʟɪɴᴀ

ꜰᴀɴᴅʀɪɴᴅʀᴀᴍ-ᴘɪᴀɪɴᴀᴍ-ᴘɪᴀɴᴀᴋᴀᴠɪᴀɴᴀ ᴇᴛᴏ ᴀᴍɪɴ’ɴʏ ᴋᴏɴᴛɪɴᴀɴᴛᴀ ᴀꜰʀɪᴋᴀɴɪɴᴀ : ᴠᴏᴀʜᴏꜱᴏᴛʀᴀ ʜᴏ ᴛᴏᴍᴘᴏᴅᴀᴋᴀ ɴʏ ꜰɪʟᴏʜᴀɴ’ɴʏ ʀᴇᴘᴏʙʟɪᴋᴀ ᴀɴᴅʀʏ ʀᴀᴊᴏᴇʟɪɴᴀ

Noho ny fanatanterahana ny vina sy paik’ady amin’ny fandrindram-piainam-pianakaviana eto Madagasikara izay isan’ireo Velirano faha-5 nataon’ny Filohampirenena Andry RAJOELINA dia voahosotra ho Tompondaka amin’izany aty amin’ny kaontinanta...
𝐀𝐃𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐕𝐀𝐋𝐀𝐍𝐀𝐑𝐄𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 : 𝐭𝐨𝐧𝐠𝐚 𝐧𝐲 𝐯𝐚𝐤𝐬𝐢𝐧𝐲 𝐒𝐈𝐍𝐎𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌

𝐀𝐃𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐕𝐀𝐋𝐀𝐍𝐀𝐑𝐄𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 : 𝐭𝐨𝐧𝐠𝐚 𝐧𝐲 𝐯𝐚𝐤𝐬𝐢𝐧𝐲 𝐒𝐈𝐍𝐎𝐏𝐇𝐀𝐑𝐌

𝐀𝐃𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐕𝐀𝐋𝐀𝐍𝐀𝐑𝐄𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 Nigadona tetsy amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny vaksiny « Sinopharm » 300.000 fatra izay fanomezana avy amin’ny fitondram-panjakana Sinoa ho entina hanamafisana hatrany ny ady hatrehina...