𝐅𝐀𝐍𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄𝐑𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐕𝐄𝐋𝐈𝐑𝐀𝐍𝐎 – 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐊𝐀 𝐀𝐌𝐁𝐀𝐓𝐎𝐋𝐀𝐌𝐏𝐘

𝐅𝐀𝐍𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄𝐑𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐕𝐄𝐋𝐈𝐑𝐀𝐍𝐎 – 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐊𝐀 𝐀𝐌𝐁𝐀𝐓𝐎𝐋𝐀𝐌𝐏𝐘

« Ny Firaisankina no hery, asa-vadi-drano tsy vita raha tsy ifanakonana ». Hita taratra ary azo tsapain-tanana ny fifanomezan-tanana eo amin’ny samy mpikambana ao amin’ny Governemanta amin’ny famaliana haingana ny hetahetam-bahoaka. Izany dia ho...
𝐒𝐄𝐑𝐀𝐒𝐄𝐑𝐀 𝐇𝐎 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐓𝐒𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐌-𝐁𝐀𝐇𝐎𝐀𝐊𝐀: 𝐓𝐚𝐟𝐚𝐭𝐬𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐯𝐨𝐧𝐝𝐫𝐨𝐧𝐚 𝐌𝐩𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐠𝐚𝐳𝐞𝐭𝐲 𝐦𝐢𝐚𝐫𝐚-𝐦𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐤𝐚𝐢𝐤𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚.

𝐒𝐄𝐑𝐀𝐒𝐄𝐑𝐀 𝐇𝐎 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐓𝐒𝐀𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐇𝐀𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐌-𝐁𝐀𝐇𝐎𝐀𝐊𝐀: 𝐓𝐚𝐟𝐚𝐭𝐬𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐲 𝐯𝐨𝐧𝐝𝐫𝐨𝐧𝐚 𝐌𝐩𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐠𝐚𝐳𝐞𝐭𝐲 𝐦𝐢𝐚𝐫𝐚-𝐦𝐢𝐚𝐬𝐚 𝐚𝐤𝐚𝐢𝐤𝐲 𝐚𝐦𝐢𝐧’𝐧𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧’𝐧𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐡𝐨𝐚𝐤𝐚.

Antoka iray ahafahana misoroka sy mandresy ny valanaretina ihany koa ny fahaizana manabe ny vahoaka hanana fomba fiainana ara-pahasalamana. Mitana anjara toerana lehibe amin’izay fanabeazana ny vahoaka izay ny mpanao gazety sy ny mpampita vaovao amin’ny...
𝐓𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀𝐒𝐀 𝐅𝐀𝐅𝐘: 𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐍’𝐈𝐑𝐄𝐎 𝐃𝐎𝐊𝐎𝐓𝐄𝐑𝐀 𝟏𝟑 𝐌𝐈𝐀𝐍𝐀𝐃𝐀𝐇𝐘 𝐒𝐘 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐌𝐄𝐃𝐘 𝟏𝟐𝟏 𝐌𝐈𝐀𝐍𝐀𝐃𝐀𝐇𝐘 𝐕𝐎𝐀𝐑𝐀𝐘 𝐀𝐎 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐓𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀𝐒𝐀 – 𝐅𝐀𝐑𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐋𝐀𝐎𝐓𝐑𝐀-𝐌𝐀𝐍𝐆𝐎𝐑𝐎

𝐓𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀𝐒𝐀 𝐅𝐀𝐅𝐘: 𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐍’𝐈𝐑𝐄𝐎 𝐃𝐎𝐊𝐎𝐓𝐄𝐑𝐀 𝟏𝟑 𝐌𝐈𝐀𝐍𝐀𝐃𝐀𝐇𝐘 𝐒𝐘 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐌𝐄𝐃𝐘 𝟏𝟐𝟏 𝐌𝐈𝐀𝐍𝐀𝐃𝐀𝐇𝐘 𝐕𝐎𝐀𝐑𝐀𝐘 𝐀𝐎 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐓𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀𝐒𝐀 – 𝐅𝐀𝐑𝐈𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐋𝐀𝐎𝐓𝐑𝐀-𝐌𝐀𝐍𝐆𝐎𝐑𝐎

𝐓𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀𝐒𝐀 𝐅𝐀𝐅𝐘: 𝐅𝐀𝐍𝐓𝐀𝐑𝐎 𝐍𝐘 𝐑𝐀𝐅𝐈-𝐏𝐈𝐀𝐍𝐓𝐎𝐇𝐀𝐍𝐀 « 𝐕𝐎𝐔𝐂𝐇𝐄𝐑 » 𝐄𝐍𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐂𝐒𝐁 𝐒𝐘 𝐓𝐎𝐁𝐘 𝐅𝐀𝐅𝐘

𝐓𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀𝐒𝐀 𝐅𝐀𝐅𝐘: 𝐅𝐀𝐍𝐓𝐀𝐑𝐎 𝐍𝐘 𝐑𝐀𝐅𝐈-𝐏𝐈𝐀𝐍𝐓𝐎𝐇𝐀𝐍𝐀 « 𝐕𝐎𝐔𝐂𝐇𝐄𝐑 » 𝐄𝐍𝐘 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐂𝐒𝐁 𝐒𝐘 𝐓𝐎𝐁𝐘 𝐅𝐀𝐅𝐘

Ny rafi-piantohana « 𝐕𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫 » dia fandraisana an-tanana maimaimpoana ny fanafody sy kojakoja momban’ny fahasalamana ho an’ny vehivavy Bevohoka, ny Reny tera-bao hatreo amin’ny iray volana sy tapany, ary ny zaza latsaky ny dimy taona ao...
𝐓𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀𝐒𝐀 𝐅𝐀𝐅𝐘 𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐧𝐣𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐨 𝐬𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐟𝐨𝐭𝐨𝐧𝐘 – 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚𝐯𝐚

𝐓𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀𝐒𝐀 𝐅𝐀𝐅𝐘 𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐧𝐣𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐬𝐚𝐤𝐚𝐟𝐨 𝐬𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐟𝐨𝐭𝐨𝐧𝐘 – 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚𝐯𝐚

𝑁𝑦 𝑇𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎𝑠𝑎 𝐹𝐴𝐹𝑌 𝑑𝑖𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎𝑠𝑎𝑛’𝑛𝑦 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑔𝑎𝑠𝑦 𝑎𝑟𝑦 𝑣𝑎𝑡𝑠𝑖𝑎𝑛’𝑛𝑦 « 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 » 𝑠𝑦 𝑛𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑦 𝑖𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎𝑚-𝑝𝑖𝑟𝑒𝑛𝑒𝑛𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑎. 𝑁𝑦 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛’𝑛𝑦 𝐹𝑎ℎ𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑚-𝑏𝑎ℎ𝑜𝑎𝑘𝑎, 𝑁𝑦 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛’𝑛𝑦 𝑇𝑜𝑒𝑘𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑦 𝑛𝑦 𝑓𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚-𝑏𝑜𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑦 𝑛𝑦 𝑂𝑓𝑖𝑠𝑖𝑚-𝑝𝑖𝑟𝑒𝑛𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎𝑖𝑘𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑛𝑦...