𝗙𝗜𝗧𝗦𝗔𝗕𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗩𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔

𝗙𝗜𝗧𝗦𝗔𝗕𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗩𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔

𝗙𝗜𝗧𝗦𝗔𝗕𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗩𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔 🎯 Mizotra tsara ny asa fananganana ireo CSB II Manarapenitra manerana ny distrika maro eto Madagasikara, ho fanatsarana ny kalitaon’ny tolotra ara-pahasalamana omena ny vahoaka araka ny Velirano fahadimy, teboka faharoa. 🎯Fitsaboana...
𝗩𝗲𝗹𝗶𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗙𝗮𝗵𝗮𝗱𝗶𝗺𝘆- 𝗧𝗲𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗳𝗮𝗵𝗮𝗿𝗼𝗮 : 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔

𝗩𝗲𝗹𝗶𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗙𝗮𝗵𝗮𝗱𝗶𝗺𝘆- 𝗧𝗲𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗳𝗮𝗵𝗮𝗿𝗼𝗮 : 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔

𝗩𝗲𝗹𝗶𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗙𝗮𝗵𝗮𝗱𝗶𝗺𝘆- 𝗧𝗲𝗯𝗼𝗸𝗮 𝗳𝗮𝗵𝗮𝗿𝗼𝗮 : 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗧𝗢𝗟𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗥𝗔-𝗣𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗟𝗔𝗠𝗔𝗡𝗔   > 𝗠𝗜𝗭𝗢𝗧𝗥𝗔 𝗧𝗦𝗔𝗥𝗔 𝗡𝗬 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗣𝗘𝗡𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗻𝗮𝗹𝗮𝗻𝗮𝗺𝗽𝗼𝘁𝘀𝘆   Ao amin’ny distrikan’i Mananara avaratra, Faritra Analanjirofo no misy ny kaomina Analanampotsy. Ao...
𝗙𝗜𝗧𝗦𝗔𝗕𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗩𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔: 𝗙𝗜𝗧𝗢𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗔𝗡𝗧𝗦𝗜𝗥𝗔𝗕𝗘 𝗔𝗩𝗔𝗥𝗔𝗧𝗥𝗔 – 𝗙𝗔𝗥𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗩𝗔𝗞𝗜𝗡𝗔𝗡𝗞𝗔𝗥𝗔𝗧𝗥𝗔

𝗙𝗜𝗧𝗦𝗔𝗕𝗢𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗩𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔: 𝗙𝗜𝗧𝗢𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗔𝗡𝗧𝗦𝗜𝗥𝗔𝗕𝗘 𝗔𝗩𝗔𝗥𝗔𝗧𝗥𝗔 – 𝗙𝗔𝗥𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗩𝗔𝗞𝗜𝗡𝗔𝗡𝗞𝗔𝗥𝗔𝗧𝗥𝗔

Araka ny narahantsika mivantana teto amin’ny pejy dia notokanan’ Andriamatoa Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA omaly 11 desambra 2021 ny CSB II Manarapenitra Antsirabe Avaratra. “ 𝗡𝘆 𝗼𝗹𝗼𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗵𝗲𝘁𝗿𝗮 𝗶𝘇𝗮𝘆 𝘁𝗿𝗮𝘁𝗿𝘆 𝗻𝘆 𝘁𝘀𝘆 𝗳𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗸𝗮 𝗿𝗲𝗵𝗲𝗳𝗮 𝗺𝗶𝗱𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗲𝘁𝗼 𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗶𝘁𝘆...
𝗙𝗜𝗞𝗔𝗥𝗢𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗛𝗔𝗞𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔 𝗡𝗬 𝗩𝗔𝗞𝗦𝗜𝗡𝗬 : 𝗡𝗢𝗧𝗢𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢𝗔𝗡𝗬 𝗡𝗬 𝗜𝗩𝗢𝗡𝗧𝗢𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗩𝗢𝗔𝗟𝗢𝗛𝗔𝗡𝗬 𝗠𝗜𝗦𝗔𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗜𝗭𝗔𝗡𝗬 𝗘𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗚𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗔

𝗙𝗜𝗞𝗔𝗥𝗢𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗛𝗔𝗞𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔 𝗡𝗬 𝗩𝗔𝗞𝗦𝗜𝗡𝗬 : 𝗡𝗢𝗧𝗢𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢𝗔𝗡𝗬 𝗡𝗬 𝗜𝗩𝗢𝗡𝗧𝗢𝗘𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗩𝗢𝗔𝗟𝗢𝗛𝗔𝗡𝗬 𝗠𝗜𝗦𝗔𝗛𝗔𝗡𝗔 𝗜𝗭𝗔𝗡𝗬 𝗘𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗗𝗔𝗚𝗔𝗦𝗜𝗞𝗔𝗥𝗔

𝗢𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗔𝗻𝗸𝗮𝘁𝘀𝗼 ,𝟭𝟬 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗺𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭I Mihazakazaka manaraka ny fivoaran’ny fandrosoana ny tontolon’ny fitsaboana sy ny fikarohana ara-tsiansa sy eto amintsika. Mpikaroka Malagasy maro no mifanome tanana manatanteraka izany, izay ahitana ny avy amin’ny Ministeran’ny...
𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗞𝗔𝗡’𝗜 𝗠𝗢𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗚𝗔: 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢𝗦𝗢 𝗡𝗬 𝗔𝗦𝗔 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗣𝗘𝗡𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗠𝗕𝗢𝗛𝗜𝗠𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢𝗦𝗢

𝗗𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜𝗞𝗔𝗡’𝗜 𝗠𝗢𝗥𝗔𝗠𝗔𝗡𝗚𝗔: 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢𝗦𝗢 𝗡𝗬 𝗔𝗦𝗔 𝗙𝗔𝗡𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗖𝗦𝗕 𝗜𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗥𝗔𝗣𝗘𝗡𝗜𝗧𝗥𝗔 𝗔𝗠𝗕𝗢𝗛𝗜𝗠𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢𝗦𝗢

14 km miala ny Kaomina Ambanivohitra Sabotsy Anjiro ao amin’ny distrikan’ i Moramanga no misy ny Fokontany Ambohimandroso, toerana nananganana ny CSB II Manarapenitra Ambohimandroso. Mizotra tsara ny fanorenana, tombanana ho 80% ny fahavitan’ny asa. Nidina ifotony...
𝗙𝗮𝗻𝗮𝘃𝗮𝗼𝘇𝗮𝗻𝗮 𝘀𝘆 𝗙𝗶𝗸𝗼𝗹𝗼𝗸𝗼𝗹𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗿𝘆 𝗳𝗮𝗺𝗽𝗶𝘁𝗮𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗳𝗼𝘁𝗼-𝗱𝗿𝗮𝗳𝗶𝘁𝗿’𝗮𝘀𝗮 𝗲𝗳𝗮 𝗺𝗶𝘀𝘆 𝗵𝗼 𝗳𝗮𝗻𝗮𝘁𝘀à𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗵𝗮𝘁𝗿𝗮𝗻𝘆 𝗻𝘆 𝗸𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝗼𝗻’𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮 𝘀𝘆 𝗻𝘆 𝘁𝗼𝗹𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗮𝗿𝗮-𝗽𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗼𝗺𝗲𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝘃𝗮𝗵𝗼𝗮𝗸𝗮

𝗙𝗮𝗻𝗮𝘃𝗮𝗼𝘇𝗮𝗻𝗮 𝘀𝘆 𝗙𝗶𝗸𝗼𝗹𝗼𝗸𝗼𝗹𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗿𝘆 𝗳𝗮𝗺𝗽𝗶𝘁𝗮𝗼𝘃𝗮𝗻𝗮 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗳𝗼𝘁𝗼-𝗱𝗿𝗮𝗳𝗶𝘁𝗿’𝗮𝘀𝗮 𝗲𝗳𝗮 𝗺𝗶𝘀𝘆 𝗵𝗼 𝗳𝗮𝗻𝗮𝘁𝘀à𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗵𝗮𝘁𝗿𝗮𝗻𝘆 𝗻𝘆 𝗸𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝗼𝗻’𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮 𝘀𝘆 𝗻𝘆 𝘁𝗼𝗹𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗮𝗿𝗮-𝗽𝗮𝗵𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗼𝗺𝗲𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝘃𝗮𝗵𝗼𝗮𝗸𝗮

𝐈𝐙𝐀𝐘 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐊𝐎𝐋𝐎𝐊𝐎𝐋𝐎 𝐍𝐎 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐒𝐎𝐀 Ankoatra ny asa fananganana dia anisan’ny ezaka ataon’ny Fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ihany koa ny Fanavaozana sy Fikolokoloana ary fampitaovana...